Bilaterale ontmoeting met de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Mélanie Joly

Op donderdag 20 januari heeft vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Mélanie Joly, ontvangen in het Egmontpaleis. De twee ministers hadden elkaar al eerder ontmoet in de marge van de ministeriële NAVO-bijeenkomst in Riga, in november jl.

Bilateraal onderhoud met Z.E Wopke Hoekstra, Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland

Vandaag, dinsdag 11 januari, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, dhr Wopke Hoekstra ontvangen, de Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland. Het gaat om het eerste bilaterale onderhoud van dhr Hoekstra in zijn nieuwe functie.

Buitengewone ministeriële bijeenkomst Buitenlandse Zaken van de NAVO

Vandaag, vrijdag 7 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès via videoconferentie deelgenomen aan de buitengewone vergadering van de NAVO-landen, die werd voorgezeten door Secretaris-Generaal, Jens Stoltenberg.

Plenaire vergadering van donderdag 23 december 2021: mondelinge vragen

Antwoord van de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse zaken op de mondelinge vraag over de spanningen tussen Rusland en de NAVO, tijdens de plenaire vergadering van donderdag 23 december 2021.

Interview Le Soir: “We hebben voorzien om de kerncentrales langer open te houden indien er een probleem was. Er is een probleem.”

Voor de vice-eersteminister van MR, “moeten we tegelijkertijd werken aan de ontwikkeling van de gascapaciteit en aan kernenergie”. Want: "Plan A is niet haalbaar. Dat weten we.”

De uitvoering van de parlementaire ‘Metis’-Resolutie wordt voortgezet

In het licht van zijn koloniale verleden in Centraal-Afrika heeft België zich ingeschreven in een noodzakelijk parcours van onderzoek, waarheid en herinnering. Het onderzoek naar de segregatie van metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in het kader van de uitvoering van de parlementaire 'Metis'-Resolutie gebeurt in twee fasen. Na een eerste fase, die van start ging op 1 september 2019, werd zopas een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse…

Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan om stabiele grensoverschrijdende 5G-connecties te verwezenlijken binnen hetzelfde technische kader.

Bilaterale vergadering met Z.E. Miltiadis Varvitsiotis, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, belast met Europese Zaken van Griekenland

Vandaag, woensdag 15 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Europese Zaken, dhr Miltiadis Varvitsiotis ontmoet, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, belast met Europese Zaken, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel in de marge van de Raad Europese Zaken en de Europese Raad.

Raad van de Ministers van Europese Zaken van 14 december: conclusies

Vandaag, dinsdag 14 december, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Algemene Zaken. Ze hebben daarbij onder meer de agenda van de Europese Raad (16 december) voorbereid en hadden het verder over het uitbreidings-, stabilisatie- en associatieproces en de Artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije.

Raad van de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken van 13 december: conclusies

Vandaag, maandag 13 december, zijn vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Buitenlandse Zaken.

België blikt terug op geslaagd Benelux-Voorzitterschap

Op 13 december kwam in het Brusselse Egmontpaleis het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Sophie Wilmès, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Nederland werd vertegenwoordigd door Ben Knapen, minister van Buitenlandse Zaken, en Luxemburg door Jean Asselborn, minister van Buitenlandse en Europese Zaken.