De Vlaams-Brabantse gemeente Sint-Genesius-Rode ligt in het Vlaams Gewest, in de zuidelijke rand rond Brussel en net ten noorden van Wallonië.

De buur gemeenten zijn:

  • in het noorden: Ukkel en Watermaal-Bosvoorde
  • in het zuiden: Eigenbrakel en Waterloo
  • in het oosten: Hoeilaart
  • in het westen: Linkebeek en Beersel.

De gemeente telt 17.904 inwoners (Rodenaars) en heeft een oppervlakte van 22,80 km², wat neerkomt op een bevolkingsdichtheid van 785 inwoners/km².

De faciliteitengemeente Rode is vandaag de dag overwegend Franstalig (68% in 2006).

Op 14 oktober 2012 vonden de laatste gemeentelijke en provinciale verkiezingen plaats, waar de gemeenteraad, het schepencollege (gevormd door de leden van de gemeenteraad met het grootste aantal stemmen) en de Ocmw-raad verkozen werden.

Er werden twee lijsten voorgesteld in Sint-Genesius-Rode : lijst IC-GB (Franstalige partijen en onafhankelijke) en lijst Respect (Nederlandstalige partijen).

De Gemeenteraad

De Gemeenteraad telt 25 leden, waarvan 17 uit de lijst IC-GB. De oppositielijst Respect bestaat uit 7 raadsleden.Kortweg, de gemeenteraad regelt het bestuur van de gemeente, met o.a. de controle en goedkeuring van de voorstellen van het college. Hij mag ook zelf voorstellen brengen. Onze MR gemeenteraadsleden zijn Nicolas Kuczinsky, Saba Parsa, Alain Wahba, Damien Carly en ikzelf. De beslissingen van de gemeenteraad worden bij gewone meerderheid goedgekeurd. De gemeenteraden zijn openbaar.

Het college is een uitvoerend orgaan dat zich bezig houdt met het dagelijks bestuur van de gemeente. Alle beslissingen worden in consensus genomen (ieder lid akkoord) en zijn collegiaal. Zelfs indien in het begin van de legislatuur de bevoegdheden verdeeld worden onder de schepenen, blijft de verantwoordelijkheid van de beslissingen een collegiale bevoegdheid. Als er op een bepaald punt geen akkoord gevonden wordt, dan is er geen consensus en moet dat punt op gemeenteraad komen, waar een definitieve beslissing zal genomen worden.

In tegenstelling tot andere gemeenten, is het schepencollege rechtstreeks door de bevolking verkozen. Wij hebben dus de particulariteit dat er in ons college een vertegenwoordiger van de oppositie zetelt. Daardoor is het soms moeilijker om beslissingen te nemen.

Deze situatie is niet dezelfde in alle faciliteitengemeenten. Hoe meer stemmen een lijst behaalt, hoe minder kans dat het college een schepen van de oppositie zou krijgen (zoals in Linkebeek).

Ons college telt dus: een Burgemeester, 4 schepenen IC-Gb (waaronder ikzelf) en één schepen van de oppositie.

DE OCMW-RAAD

De OCMW-Raad telt 11 verkozen leden, ook rechtstreeks door de bevolking verkozen. De lijst IC-GB telt zeven leden. Nicole Roland en Christophe Carrette zijn onze vertegenwoordigers.

De Raad van Sociale Hulp is bevoegd voor alles wat onder het OCMW valt.

De verkozenen van de MR in Sint-Genesius-Rode

De lokale liberale afdeling van Sint-Genesius-Rode, zoals alle afdelingen van de periferie, zijn aan de Brusselse MR gebonden.

Onze lokale afdeling telt 6 leden :

GEMEENTE


Sophie Stone-Wilmès

Gemeenteraadslid
Voorzitter van MR Periphérie

Nicolas Kuczynski

Gemeenteraadslid
Politie raadslid
Bestuurder van IWVB
Voorzitter van de lokale MR-afdeling

Saba Parsa

Gemeenteraadslid
Bestuurder van Vivaqua
Ondervoorzitter van de lokale MR-afdeling

Alain Whaba

Gemeenteraadslid
Politie raadslid

Damien Carly

Gemeenteraadslid

OCMW


Nicole Roland

OCMW - Raadslid

Christophe Carrette

OCMW - Raadslid

Wij kunnen ook op de steun van veel actieve leden tellen.