Op 27 januari stelt vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès het nieuwe Belgische paspoort voort. De nieuwe versie is nog veiliger dankzij nieuwe technieken inzake beveiliging en verpersoonlijking. Het nieuwe Belgische paspoort zal ook onmiddellijk herkenbaar zijn dankzij een origineel ontwerp, een eerbetoon aan onze stripfiguren.

Waarom een nieuw paspoort ?

Het paspoort is een bijzonder belangrijk reisdocument. Daarom moet het product zo veilig mogelijk zijn en van de hoogste kwaliteit.

Dankzij nieuwe beveiligings- en personaliseringstechnieken is de veiligheid van het Belgische paspoort verbeterd. Het werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met fraudebestrijdingsspecialisten van de federale politie en zal worden geproduceerd door het consortium van ondernemingen Zetes en Thales.

De prijs die Buitenlandse Zaken aanrekent blijft ongewijzigd : 65 euro (voor volwassenen) en 35 euro (voor minderjarigen). Dit is de prijs voor een gewoon paspoort van 34 bladzijden dat volgens de standaardprocedure wordt aangevraagd, exclusief gemeentelijke taksen, die elke gemeente vrij kan bepalen. De geldigheidsduur bedraagt steeds 7 jaar voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen. De verschillende leveringsmogelijkheden blijven dezelfde als voorheen: standaardprocedure (5 werkdagen), spoedprocedure (volgende werkdag, tegen meerprijs), superspoedprocedure: in 4u30, tegen meerprijs.

Het nieuwe paspoort kan vanaf 7 februari 2022 worden aangevraagd bij uw gemeente in België of, bij de consulaire post bevoegd voor uw vaste verblijfplaats in het buitenland, voor zover u in het buitenland woont en ingeschreven bent bij de Belgische consulaire post. Het oude paspoort blijft ook na 7 februari geldig tot de erop vermelde geldigheidsdatum.

Met het huidige Belgische paspoort, kunnen onze burgers naar 149 landen reizen, waarvan 110 zonder visum (bron:https://www.passportindex.org/passport/belgium/).

Voor meer informatie over het paspoort : https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort.

Een gloednieuw ontwerp

De FOD Buitenlandse Zaken verheugt zich over de uitstekende samenwerking met de uitgeverijen en rechthebbenden, die ermee hebben ingestemd dat hun vermaarde stripfiguren werden gebruikt om het nieuwe Belgische paspoort te illustreren: Bonte Magazine, IMPS/LAFIG, Mediatoon, Moulinsart NV, Standaard Uitgeverij.

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès: “Het Belgische paspoort behoort tot de beste ter wereld, dat maakt ons trots maar trekt ook de aandacht van vervalsers. Daarom blijven we werken aan een voortdurende verbetering van de veiligheid. De ingebruikname van dit nieuwe paspoort biedt ons ook de gelegenheid om onze 9de kunstvorm in de kijker te zetten, het stripverhaal, dat een centraal element vormt van onze cultuur en uitstraling in het buitenland. Ik dank de uitgevers, auteurs en rechthebbenden die hun welwillende medewerking hebben verleend. Tot slot, en volgens mij toch niet onbelangrijk : hoewel kwaliteit en veiligheid van het paspoort werden verbeterd, zal prijs die Buitenlandse Zaken aanrekent niet stijgen. In een context van alom stijgende prijzen is dit een krachtig gebaar dat de portemonnee van onze burgers spaart.”

Ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe paspoort loopt een tijdelijke tentoonstelling over de geschiedenis van het Belgische paspoort in het Stripmuseum (Zandstraat 20, 1000 Brussel) van 28 januari tot en met 6 maart 2022.