Vandaag, maandag 7 februari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès mevrouw Bisera Turković ontvangen, vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken van Bosnië-Herzegovina bij haar bezoek aan ons land.

Het onderhoud richtte zich in eerste instantie op de politieke crisis in Bosnië-Herzegovina, die het gevolg is van enerzijds de permanente dreiging met afscheiding door de Republika Srpska, de Servische entiteit van het land, en anderzijds de onenigheid tussen Bosniakken en Kroaten over de kieswet. “België beschouwt het verdeeldheid zaaiende optreden van de regering van de Republika Srpska, te beginnen met president Dodik, als onaanvaardbaar en betreurt acties die de integriteit van Bosnië-Herzegovina zouden ondermijnen. Ons land blijft op Europees niveau pleiten voor een invulling van het bestaande sanctiekader voor de verantwoordelijken voor deze crisis”, aldus Sophie Wilmès. “België is ook allerminst voorstander van een kieswethervorming die tot nog meer etnische verdeeldheid leidt. Elke oplossing zal de betrokken arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten respecteren en uitvoeren.” Een oplossing voor de crisis wordt voor ons land ook best gezocht in nauw overleg met Hoog Vertegenwoordiger Schmidt, wiens rol en mandaat België steunt. De situatie in Bosnië-Herzegovina staat trouwens ook op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken, later deze maand.

Wat de Europese integratie en toetredingskandidatuur van Bosnië-Herzegovina betreft, benadrukt ons land de noodzaak van verregaande hervormingen volgens de 14 puntenagenda van de EU, ook buiten de net besproken urgente politieke kwesties.

Tot slot werden ook nog de dynamieken in de regio besproken, en de goede bilaterale relaties tussen België en Bosnië-Herzegovina. In dat verband werd ook afgesproken binnenkort een Memorandum of Understanding te ondertekenen, waarin wordt afgesproken om regelmatige bilaterale consultaties te houden tussen de overheidsdiensten Buitenlandse Zaken van beide landen.