© BELGA PHOTO POOL - YVES HERMAN

Eedaflegging De Croo I

De ruggengraat van deze nieuwe regering is een evenwichtig, toekomstgericht project dat een antwoord biedt op de grootste bezorgdheden van de mensen. Een positief en solidair project. Blij deel uit te maken van deze nieuwe ploeg! #begov


UNGA75 HIGH LEVEL MEETING

UNGA75 HIGH LEVEL MEETING

BEIJING+25 Accelerating the realization of gender equality and the empowerment of all women and girls Mijnheer de voorzitter, Dames en heren, 25 jaar geleden hebben we ons ertoe verbonden moedige maatregelen te nemen om de gendergelijkheid te realiseren. Om een wereld te creëren waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen, dezelfde rechten, dezelfde mogelijkheden en dezelfde kansen hebben. Een wereld waarin niet je geslacht,…


Leaders’ Pledge for Nature : United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development

De boodschap die we van wetenschappers krijgen, is luid en duidelijk: zowel de klimaatverandering als het verlies aan biodiversiteit hebben verwoestende gevolgen voor onze gezondheid, onze welvaart en ons welzijn, en voor de duurzame ontwikkeling als geheel. En deze twee factoren versterken elkaar nog. We moeten dringend actie ondernemen om deze bedreigingen efficiënt en coherent aan te pakken om tegemoet te komen aan de…


Toespraak voor de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Mijnheer de Voorzitter van de Algemene Vergadering, Mijnheer de Secretaris-Generaal, Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders, Dames en heren delegatieleiders, Dames en heren,   Vertrouwen – Verantwoordelijkheid – Engagement   Dat zijn de drie pijlers waarop wij de wederzijdse hulp en de samenwerking tussen onze landen bouwen: een efficiënt multilateralisme. Dat zijn de drie waarden die wij nodig hebben om…


‘Met hun kritiek vertroebelen experts de boodschap’ - De Tijd

‘Beter een soepele regel die veel mensen volgen dan een strenge regel waar iedereen zijn voeten aan veegt.’ Zo verdedigt premier Sophie Wilmès de versoepelingen die de Nationale Veiligheidsraad woensdag doorvoerde. Lees het artikel ©jonas lampens


SWP_2319

Antwoord op parlementaire vragen over de Nationale Veiligheidsraad van 23.09 en de Brexit

Alleen het gesproken woord telt.   Nationale Veiligheidsraad 23.09   Dank u meneer de voorzitter.   Eerst en vooral vind ik het echt verbazingwekkend dat voor sommigen taalfouten de grootste bekommernissen zijn in plaats van te spreken over de ernst van de situatie. Maar “c’est pas grave” zoals we zeggen in het Frans.   Heel Europa wordt effectief geconfronteerd met een heropflakkering van de epidemie. En ook in België is de toestand ernstig. Het aantal besmettingen…


Hoe je sociale contacten regelen ?

We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. We hebben sociaal contact nodig. Drie belangrijke principes om onze sociale relaties te regelen, ondanks de epidemie, om jezelf en anderen te beschermen. Je kan zien wie je wil zolang je afstand houdt (of een mondmasker draagt). Niet meer dan 10 personen op hetzelfde moment, op dezelfde plaats (behalve kinderen <12 jaar). Als je nauwe contacten niet kan vermijden, beperk je dan bij voorkeur tot 5 personen (buiten gezinsverband) per maand. De…


SWP_2073

Lancering van de strategie voor risicobeheer: responsabilisering

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor  risicobeheer. In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal: Ter herinnering, het gaat om de volgende regels: Het respecteren van de hygiëneregels; Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen; Aandacht hebben voor kwetsbare personen; Afstand houden (1,5m); Nauwe contacten…


Toespraak naar aanleiding van de 75e verjaardag van de Verenigde Naties

Mijnheer de voorzitter, Excellenties, Dames en heren,   Het was 75 jaar geleden! De kanonnen van de Tweede Wereldoorlog waren net tot zwijgen gebracht. De grootste multilaterale organisatie ooit zag het licht. Het Handvest van de Verenigde Naties ging in werking treden. Deze verjaardag is voor ons allemaal de gelegenheid om terug te denken aan de doelstellingen die aan de oorsprong lagen van deze unieke organisatie. Een wereld die in puin lag heropbouwen door een solide en…


© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Antwoord op het actualiteitsdebat

Alleen het gesproken woord telt.   Dank u meneer de voorzitter, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Beste collega’s,   Bedankt voor uw tussenkomsten. Ze illustreren het unieke karakter van de huidige politieke situatie in ons land. In de afgelopen maanden werden al onze zekerheden op de proef gesteld. Er waren veel vragen en problemen en we hebben veel beslissingen moeten nemen die moeilijk waren omdat ze raakten aan de vrijheden waar we allemaal aan gehecht…