Nieuws


De werkgroep voor de ontwikkeling van een Exit Strategy is samengesteld

Afgelopen donderdag, 2 april, heeft premier Sophie Wilmès in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangekondigd dat ze van plan was een Groep van Experts op te richten die belast is met de Exit-Strategie (GEES). Deze groep is nu samengesteld. Het doel van de werkgroep is een strategische visie te ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus versoepeld zullen worden.

Toespraak van de Eestre minister

Het is het goede moment om met u even de tijd te nemen om de balans op te maken.

© BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis

De federale regering is zich tijdens deze #coronacrisis terdege bewust van de uitdagingen ivm testen en aanvoer van medisch materiaal, en ook van de noodzaak om werknemers, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. #begov blijft werken aan nieuwe oplossingen. Mijn antwoord in de Kamer vanmiddag:

Federale regering en Belgische biofarma-industrie versnellen de inspanningen in de strijd tegen COVID-19

De federale regering en de Belgische farmaceutische industrie versnellen hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19. Dat zijn ze donderdagavond overeengekomen in het kader van het zogenaamde R&D Bioplatform. Het gaat heel concreet over het versnellen van de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen het virus, het opschalen van de testcapaciteit zodat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo’s van de farmabedrijven zal…

Coronavirus : Verlenging van de maatregelen tot en met 19 april, verlengbaar met twee weken & aangepaste sancties

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. #coronavirus

EU-top

Een EU-top via videoconferentie is even onuitgegeven als de crisis waarmee we kampen in onze respectieve landen. België steunt een gecoördineerde inspanning om de interne markt te vrijwaren, hulp voor Europese burgers die vast zitten in het buitenland en een globale aanpak van de economie. 🇧🇪🇪🇺

Mondelinge vragen – Coronavirus

Onze prioriteit is de gezondheid van álle mensen, ook de mensen die het land nu draaiende houden. De regels zijn bekend en iedereen moet er zich aan houden. Anders kunnen we de verspreiding van covid-19 niet beperken. Dat is wat ik vanmiddag in de plenaire vergadering heb gezegd.

Openingsuren voedingswinkels – Le Soir

Het ministerieel besluit is opgesteld om alle bestaande situaties te coveren. Niet dus om zonder overleg de openingstijden te verlengen. Het MB zal vrijdag in die zin verduidelijkt worden.

Reactie van de Eerste minister op de open brief van Prof. De Cannière en Prof. Cadière

Open brief als antwoord op de open brief van twee chirurgen van het Brussels Sint-Pietersziekenhuis.

Meer

Ik sta open voor al uw vragen en suggestiesAarzel niet om me een bericht te sturen.

Voornaam*

Naam*

E-mail*

Bericht

Sophie Wilmès

Eerste minister van België


Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

Tél : +32(0)2 501 02 11
Fax: +32 (0)2 512 69 53
Email : sophie.wilmes@premier.fed.be
Fédérale website : www.premier.belgium.be

Kabinet – Communicatiedienst

Steve Detry – Woordvoerder (FR)
Email : steve.detry@premier.fed.be

Elke Pattyn – Woordvoerder (NL)
Email: elke.pattyn@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tél. : +32 (0)2 501 02 11
Fax : +32 (0)2 512 69 52

www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.

Voornaam*

Naam*

E-mail*

Bericht

Sophie Wilmès

Eerste minister van België


Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

Tél : +32(0)2 501 02 11
Fax: +32 (0)2 512 69 53
Email : sophie.wilmes@premier.fed.be
Fédérale website : www.premier.belgium.be

Kabinet – Communicatiedienst

Steve Detry – Woordvoerder (FR)
Email : steve.detry@premier.fed.be

Elke Pattyn – Woordvoerder (NL)
Email: elke.pattyn@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tél. : +32 (0)2 501 02 11
Fax : +32 (0)2 512 69 52

www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.

16, rue de la Loi - 1000 Bruxelles

© 2018 Sophie Wilmes | Alle rechten voorbehouden