Welkom


Sophie WILMES

Première ministre de Belgique

Eerste minister van België

Premierminister von Belgien

Prime Minister of Belgium

Nieuws


Vredesforum van Parijs

11 november

Aujourd’hui, premier Conseil des Ministres depuis les changements au sein du gouvernement fédéral. Bienvenue à David Clarinval comme Ministre du Budget. Et merci Alexander De Croo pour cette…

sophie-wilmes-actualités-premier-conseil-ministres

Eerste Ministerraad

Vanmorgen eerste Ministerraad sinds de herschikking van de federale regering. Welkom David Clarinval als nieuwe minister van Begroting. En bedankt Alexander De Croo voor de leuke attentie !…

Ik hoop dat dit niet te lang duurt

De Tijd – zaterdag 2 november 2019 – Jasper D”Hoore en Dieter Dujardin De eerste vrouwelijke premier is Sophie Wilmès al, als het even kan, wordt ze ook graag de kortst zittende eerste minister…

Ik had maar één levensplan: moeder worden, niet premier

Het Laatste Nieuws – zaterdag 2 november 2019 – Jan Segers “Een carrièreplan heb ik nooit gehad. Het enige dat ik in mijn leven bewust heb nagestreefd, was moeder worden.” Anderen streven er hun…

sophie-wilmes-actualités-douzièmes-provisoires

De voorlopige twaalfden (nov-dec)

De voorlopige twaalfden (nov-dec) werden goedgekeurd. Een daad van verantwoordelijkheid om de continuïteit van de overheidsdiensten te waarborgen. De federale regering is bereid om haar steun te…

sophie-wilmes-actualités-lettre-charles-michel

Brief van Charles Michel

Beste vrienden, Ik ervaar momenteel een gevoel van emotie en sereniteit. Ik wil u bedanken voor de steun en soms ook genegenheid die u mij de afgelopen vijf jaar hebt betoond. De functie van…

De eerste minister wil begin november de fakkel doorgeven

Eerste minister Charles Michel heeft vandaag in de Ministerraad bekendgemaakt dat hij de vice-eersteministers enkele dagen geleden had laten weten dat hij zich uitsluitend wou toeleggen op de…

Meer

Ik sta open voor al uw vragen en suggestiesAarzel niet om me een bericht te sturen.

Voornaam*

Naam*

E-mail*

Bericht

Sophie Wilmès

Eerste minister van België


Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

Tél : +32(0)2 501 02 11
Fax: +32 (0)2 512 69 53
Email : sophie.wilmes@premier.fed.be
Fédérale website : www.premier.belgium.be

Kabinet – Communicatiedienst

Steve Detry – woordvoerder
Email : steve.detry@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tél. : +32 (0)2 501 02 11
Fax : +32 (0)2 512 69 52

www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.

16, rue de la Loi - 1000 Bruxelles

© 2018 Sophie Wilmes | Alle rechten voorbehouden