Nieuws


Het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming wordt voorbereid

De Kern is vanmorgen, vrijdag 29 mei, samen gekomen om de contouren vast te leggen van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming.

Antwoord op parlementaire vragen

Vragen over het economische relanceplan en de financiële situatie van de ziekenhuizen.

De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet

Tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 27 mei is – op voorstel van de Onderwijsministers en na advies van de GEES - overeenstemming bereikt over de volgende stappen inzake de geleidelijke terugkeer van leerlingen naar school.

Ontmoeting met de deelstaten vertegenwoordigers van de cultuursector

Vandaag ontvingen de federal regering en de deelstaten vertegenwoordigers van de cultuursector om hun verwachtingen te bespreken over concrete onderwerpen zoals bv het statuut van de kunstenaars, de uitbreiding van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis of de afbouw.

INTERVIEW met De Tijd – Wilmès: ‘Laat ons werk maken van zo breed mogelijke regering’

In De Tijd dit weekend, kijken we naar de periode na de crisis vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg, maar ook van het herstel dat door een regering met de grootst mogelijke meerderheid zal moeten worden aangestuurd. In de tussentijd blijven we ons inzetten voor het beheer van deze crisis. ⤵️

Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) om de roadmap die de GEES heeft voorgesteld voor de kinder- en jeugdactiviteiten deze zomer te bespreken.

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis – relanceplan en de Zorgsector

Ik heb bevestigd voor de kamerleden dat de volmachtsbesluiten over het zorgpersoneel onmiddellijk opgeschort zijn en zaterdag definitief opgeheven worden, met het akkoord van de 10 partijen die ze destijds hebben goedgekeurd.

Heropening van Bozar

Zoals zovele instellingen in België heeft BOZAR vandaag opnieuw z’n deuren kunnen openen. Natuurlijk moet het gebeuren op een manier die Corona-proof is, maar dat neemt niets weg van de ervaring en de emotie.

Ontmoeting met de vertegenwoordigers van Take Care of Care

Moeilijke tijden nodigen uit tot luisteren en dialoog. Op donderdag 14 mei ontvingen we de burgerbeweging "Take Care of Care" om hun manifest voor de toekomst van de gezondheidszorg in België te bespreken.

Meer

Ik sta open voor al uw vragen en suggestiesAarzel niet om me een bericht te sturen.

Voornaam*

Naam*

E-mail*

Bericht

Sophie Wilmès

Eerste minister van België


Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

Tél : +32(0)2 501 02 11
Fax: +32 (0)2 512 69 53
Email : sophie.wilmes@premier.fed.be
Fédérale website : www.premier.belgium.be

Kabinet – Communicatiedienst

Steve Detry – Woordvoerder (FR)
Email : steve.detry@premier.fed.be

Elke Pattyn – Woordvoerder (NL)
Email: elke.pattyn@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tél. : +32 (0)2 501 02 11
Fax : +32 (0)2 512 69 52

www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.

Voornaam*

Naam*

E-mail*

Bericht

Sophie Wilmès

Eerste minister van België


Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

Tél : +32(0)2 501 02 11
Fax: +32 (0)2 512 69 53
Email : sophie.wilmes@premier.fed.be
Fédérale website : www.premier.belgium.be

Kabinet – Communicatiedienst

Steve Detry – Woordvoerder (FR)
Email : steve.detry@premier.fed.be

Elke Pattyn – Woordvoerder (NL)
Email: elke.pattyn@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tél. : +32 (0)2 501 02 11
Fax : +32 (0)2 512 69 52

www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.

16, rue de la Loi - 1000 Bruxelles

© 2018 Sophie Wilmes | Alle rechten voorbehouden