Interview 'La Dernière Heure': "Er is nog veel werk om gelijke rechten te garanderen"

Vrije vertaling    Sophie Wilmès is de geschiedenis ingegaan als eerste vrouwelijke eerste minister van België. Een interview.   U krijgt deze vraag wellicht vaak … Maar denkt u dat uw geslacht een belemmering is geweest voor uw carrière of eerder een voordeel? Zolang men mij deze vraag blijft stellen, denk ik dat het nuttig is erop te antwoorden en te blijven getuigen om de gendergelijkheid te bevorderen. In mijn persoonlijk en professioneel leven is het feit dat ik een vrouw ben…


Interview Le Soir: “Bijzondere verwachting en hoop op een andere aanpak”

Sophie Wilmès “Bijzondere verwachting en hoop op een andere aanpak” Een nieuw diplomatiek hoofdstuk wordt geopend tussen België, Europa en de Verenigde Staten. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès is verheugd over de terugkeer van de Amerikanen aan de tafel van het multilateralisme. Maar ze roept op tot geduld : Akkoorden van Parijs, VN, WOH…. “alles zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn”. Een interview. Wat is het overheersende gevoel over deze nieuwe regering binnen de…


Mondelinge vragen over de Brexit

Alleen het gesproken woord telt. Danku voor jullie vragen. We bevinden ons in de eindfase, maar we hebben op dit moment nog geen uitzicht op een akkoord. Volgens onze informatie, en jullie weten dat, zou er beslist zijn dat de onderhandelaars de onderhandelingen tot zondag zullen voortzetten. Er zijn nog steeds drie struikelblokken zijn, namelijk: De Level playing field; Het mechanisme voor geschillenbeslechting; En de…


Internationale dag van de Rechten van de Mens: België blijft pleitbezorger van universaliteit van mensenrechten

Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir onderstrepen dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen. Dat is meer dan ooit nodig. De COVID-19 pandemie is wereldwijd een stresstest gebleken voor mensenrechten. Er was het voorbije jaar helaas een negatieve impact…


Debat op hoog niveau in de Veiligheidsraad over de samenwerking tussen de Verenigde Naties en de regionale en subregionale organisaties: de Afrikaanse Unie

Mr de Voorzitter, Beste Collega’s, Excellenties, At the outset, let me congratulate you, Mr President, on assuming the Presidency of the Security Council for this month, which is for both South Africa and Belgium our last month around this (virtual) table. Ik wil Zuid-Afrika bedanken voor dit debat over de samenwerking tussen de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Graag wil ik mijn tussenkomst vandaag opbouwen rond vier punten: ten eerste, het langdurige partnerschap tussen de Afrikaanse…


Debat op hoog niveau van de Veiligheidsraad over de consolidatie van de vrede en de duurzame vrede: het bestuur en de hervorming van de veiligheidssector

Beste collega’s, Excellenties, Ook op mijn beurt wil ik Zuid-Afrika bedanken voor het organiseren van dit debat over de hervorming van de veiligheidssector. Deze hervormingen zijn een fundamenteel onderdeel van de mandaten van vredesoperaties: na goed beheer, leggen ze de basis voor duurzame vrede. Drie essentiële elementen zouden de basis moeten vormen voor onze acties op dit kerngebied van wederopbouw na een periode van conflict of diepe crisis. De eerste betreft een holistische…


Sophie Wilmès spreekt VN-Veiligheidsraad toe, nu België de laatste maand van zijn mandaat ingaat

Eind december komt er een einde aan het tweejarige mandaat van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de zesde keer sinds de oprichting van de VN in 1945. In deze laatste weken staan nog enkele belangrijke kwesties op de agenda die kaderen binnen de prioriteiten van het Belgisch buitenlands beleid. Iran en de Democratische Republiek Congo/MONUSCO Als facilitator van de Resolutie 2231 (die het nucleaire akkoord van juli 2015 tussen Iran en de “P5+1”, bestaande uit…


© SPF Affaires étrangères 03 12 2020 (1)

Ontmoeting met de Uruguayaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. dhr Francisco Bustillo Bonasso

Vandaag, donderdag 3 december, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek ten oosten van de Uruguay, Z.E. dhr. Francisco Bustillo Bonasso ontvangen in het Egmontpaleis, ter gelegenheid van zijn komst naar Europa. De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken heeft de gelegenheid gehad om met haar ambtsgenoot de mogelijkheden te bespreken om de betrekkingen tussen onze twee landen te verdiepen.…


Conclusies NAVO Ministeriële december 2020

Op dinsdag 1 en woensdag 2 december heeft vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès deelgenomen aan de ministeriële vergadering van de NAVO. De vergadering werd, gezien de huidige gezondheidssituatie, via videoconferentie gehouden. Het doel van de bijeenkomst was om de balans op te maken van de grote dossiers die de alliantie momenteel bezighouden. NAVO 2030 Een jaar geleden, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de NAVO, zijn de NAVO-leden in Londen een…


Beleidsverklaring: inleidende uiteenzetting over de Federale Culturele Instellingen

De huidige crisis heeft veel van onze zekerheden onderuitgehaald, maar een aantal ervan ook versterkt: zo zijn we ons meer dan ooit bewust van het belang van cultuur en entertainment en van het gevoel van fierheid over al het talent dat België en Brussel doet schitteren.  De culturele sector wordt zoals vele andere sectoren zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Soms zelfs meer dan andere, want door de aard van haar activiteiten waren er meer voorzorgsmaatregelen nodig. Sommige evenementen…