39e Ministeriële Conferentie van de Francofonie: tussenkomst

Enkel het gesproken woord telt Mijnheer de voorzitter, Mevrouw de secretaris-generaal, Beste collega’s, Ik wil mijn collega Othman Jerandi, die onze Conferentie voorzit, feliciteren en hem verzekeren van onze volledige steun bij de voorbereiding van de Top van Djerba. Ik wil onze waardering uitspreken voor de energie waarmee de secretaris-generaal van de IOF blijft ijveren om de organisatie doeltreffender te maken en haar meer zichtbaarheid te geven. Mevrouw de secretaris-generaal, u kunt…


Internationale dag van de mensenrechten: België zet zich in om ongelijkheid te verminderen en mensenrechten te bevorderen

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten herhalen vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir dat België zich inzet voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen. De beginselen van gelijkheid en non-discriminatie vormen de kern van de mensenrechten. Beide ministers scharen zich dan ook achter het standpunt van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN,…


Verslag van de officiële missie naar Rwanda

In de marge van de ministeriële bijeenkomst van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie op 26 oktober 2021 in Kigali (Ministeriële bijeenkomst EU- Afrikaanse Unie in Kigali (sophiewilmes.be)) heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de gelegenheid gehad om aan diverse vergaderingen en activiteiten deel te nemen. Voor de aanvang van de ministeriële bijeenkomst bracht ze samen met haar Europese collega’s een bezoek aan het Genocide Memorial, ter herdenking van de…


Interview L'Écho: "Wat de kernuitstap betreft, mogen we geen oogkleppen opzetten"

* Vrije vertaling * Op de vraag wie de staatsbegroting het best beheert, de Zweedse coalitie of Vivaldi, moet Sophie Wilmès lachen. “Dat is een strikvraag, want ik was minister in beide regeringen, dus ik zal het erbij houden dat de twee regeringen het goed hebben gedaan. De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken geeft wel toe dat er nog veel werk is om dit politieke akkoord in concrete maatregelen om te zetten. Te beginnen met druk uit te oefenen op de sociale partners.…


Interview Het Laatste Nieuws: "Ik begrijp écht niet waarom sancties voor werklozen taboe blijven"

Sophie Wilmès (MR) sloeg ons deze week met verstomming. De schijnbaar altijd kalme en serene vicepremier was het boos afgetrapt tijdens de nachtelijke begrotingsonderhandelingen. En zelfs vandaag wordt ze nog een beetje kwaad als ze terugdenkt aan de maatregel waar de PS zelfs niet over wilde spreken: het sanctioneren van langdurig werklozen die een opleiding weigeren. “Er zijn 150 knelpuntberoepen. Zeg nu niet dat daar niets tussenzit dat u interesseert!” Sophie Wilmès, naast…


Verslag van de officiële missie naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk

Op 5, 6 en 7 oktober leidde de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès, een officiële missie naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze missie werd georganiseerd in de context van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de handelsovereenkomst die in mei jl. in werking is getreden. Het was de eerste keer dat een Belgisch minister van Buitenlandse Zaken het Verenigd Koninkrijk bezocht sinds het referendum van 2016.…


Verslag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

In de week van 20 september vond de Ministeriële Week plaats van de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de nasleep van de covid-pandemie vond Algemene Vergadering dit jaar plaats in hybride formaat: zo werden het Algemeen Debat en een aantal vergaderingen fysiek gehouden, andere evenementen gebeurden via videoconferentie.   Waarom was België aanwezig?   De Algemene Vergadering in New York is de grootste diplomatieke meeting ter wereld. Een essentiële…


Interview De Zondag: "We moeten allemaal koelbloedig blijven"

Haar zus was in New York, toen de Twin Towers doorboord werden. Vandaag is Sophie Wilmès minister van Buitenlandse Zaken. Wij blikken terug op deze traumatiserende dag van twintig jaar geleden. We kijken ook vooruit naar een hete herfst voor de Belgische politiek. “Debat is noodzakelijk in een democratie, maar we moeten allemaal koelbloedig blijven”, zegt Wilmès, die ook vicepremier is, in dit zeldzame interview. Brussel, de Karmelietenstraat 15, de thuishaven van Buitenlandse Zaken. Op 1…


Interview La Libre Belgique: “Het doel is nu de evacuatieopdracht in Afghanistan te voltooien”

* Vrije vertaling *   Twintig jaar na de aanslagen van 11 september en een bijna even lange interventie in Afghanistan die resulteerde in de machtsovername door de Taliban, kunnen de Westerse landen enkel nog trachten hun onderdanen die er nog aanwezig zijn, te exfiltreren. Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) blikt terug op deze gebeurtenissen. Is de wereld volgens u vandaag gevaarlijker of minder gevaarlijk dan twintig jaar geleden? We zien vandaag…


Plenaire vergadering van donderdag 29 april 2021: interpellaties

Interpellaties over het Mercosur-akkoord Enkel het gesproken woord telt Dank u voor deze dubbele interpellatie die me de mogelijkheid biedt om het standpunt van de Belgische regering over de vrijhandelsovereenkomst met de Mercosur te herhalen. Zoals u zei, is er de laatste tijd inderdaad veel over deze overeenkomst gesproken en is er ook kritiek op gekomen, op Europees maar ook op Belgisch niveau. En ik deel volledig uw standpunt wanneer u zegt hoe belangrijk handelsakkoorden zijn voor onze…