Vandaag, donderdag 26 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op zijn verzoek de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van Mali ontvangen, dhr. Abdoulaye Diop, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel. Hij zal er vandaag ook een ontmoeting hebben met Hoog Vertegenwoordiger Borrell.

Deze ontmoeting was voor vicepremier Wilmès de gelegenheid om de politieke situatie in Mali te bespreken en de grote bezorgdheid van België te benadrukken over het uitstel van de verkiezingen en, bijgevolg, de verlenging van de transitieperiode. Deze bezorgdheid wordt gedeeld door de Europese Unie en de Afrikaanse Unie. Bij monde van zijn vicepremier heeft België te kennen gegeven dat het dringend concrete en geloofwaardige voorstellen verwacht over de duur van de transitie en de terugkeer naar de grondwettelijke orde, wetend dat die bepalend zijn met betrekking tot een nakende Europese beslissing over eventuele sancties en, op Belgisch niveau, een heroverweging van de verschillende dimensies van ons engagement in Mali.

De twee ministers bespraken ook de veiligheidssituatie. België herhaalde de wens om te blijven samenwerken, met name in de strijd tegen het terrorisme, die het als fundamenteel beschouwt. Daartoe moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De aanwezigheid van een privémilitie die bekend staat om haar misbruiken en haar gebrek aan eerbiediging van de mensenrechten, doet ernstige vragen rijzen over de voortzetting van het huidige partnerschap.

Zowel wat de democratische transitie als de veiligheid in Mali betreft, moeten de woorden van de autoriteiten zeer snel worden omgezet in reële en concrete daden, die elke twijfel wegnemen over de bereidheid van Mali om samen te werken met België en zijn Europese partners.