Ter gelegenheid van de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten, onderlijnt België opnieuw zijn engagement op lange termijn inzake het bevorderen van de bescherming van de rechten van kinderen in conflicten.

De wreedheid van gewapende conflicten treft wereldwijd miljoenen kinderen. Gewapende groepen of regeringslegers recruteren ze als kindsoldaten. Daarnaast worden tienduizenden kinderen niet alleen als strijders gebruikt, vaak worden ze ook door misbruikt door wie hen inzet. Velen onder hen, vooral meisjes, zijn ook het slachtoffer van seksueel geweld.

Het bestrijden van de rekrutering en het gebruik van kinderen in gewapende conflicten, is al lang een prioriteit van het Belgische buitenlandse beleid. België zet zich wereldwijd in om, onder leiding van Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, het probleem op de kaart zetten.

“Dat kinderen in gewapende conflicten betrokken worden, is onaanvaardbaar én vermijdbaar. Kinderen raken in oorlogsvoering verwikkeld door bewuste en onbewuste beslissingen van volwassenen. De strijd tegen misbruik en uitbuiting van kinderen tijdens gewapende conflicten vereist doorgedreven actie en niet aflatende politieke druk. België zet zich daarvoor in, overal ter wereld.”

België engageert zich op verschillende fronten in de strijd tegen kinderrechtenschendingen. Zo is België lid van een groep gelijkgezinde landen die strijden tegen schendingen van kinderrechten in gewapend conflict. In Genève (Zwitserland) en in Bamako (Mali) zit ons land die groep mee voor, net zoals het dat deed tijdens z’n mandaat in de VN-Veiligheidsraad in 2019 en 2020. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN afgelopen september, organiseerde België ook een evenement op hoog niveau rond kinderen in conflictgebied.

Ook binnen de Europese Unie (EU) en de NAVO zet België zich in voor de bevordering van de rechten van kinderen in gewapende conflicten. België heeft, samen met Nederland en Luxemburg, binnen de EU een initiatief genomen inzake het bevorderen van de bescherming van kinderrechten in conflicten. Deze voorstellen kaderen in de uitvoering van het VN-mandaat Kinderen en Gewapend Conflict (Children and Armed Conflict – CAAC) en de afstemming van de doelstellingen van dit mandaat in het Europese buitenlandse beleid om de bescherming van kinderen in conflict te verhogen.

Tenslotte levert ons land een financiële bijdrage aan het zogenaamde ‘monitoring and reporting mechanisme’ (MRM) van UNICEF, dat informatie over kinderrechtenschendingen in gewapende conflicten verzamelt. Kinderrechtschendingen belichten en daders bootstellen, zijn cruciale stappen om het probleem aan te pakken.