© Julie de Bellaing

Ik ben geboren in Elsene op 15 januari 1975.

Ik bracht mijn kindertijd door in Graven (Wallonië), mijn pubertijd en studententijd in Brussel om vervolgens in Sint-Genesius-Rode te gaan wonen.

Na een licentiaat Toegepaste Communicatie, afdeling Reclame aan het IHECS (Institut des Hautes Etudes de Communications Sociales), ben ik aan de slag gegaan bij de Europese Commissie als financieel beheerder. Vervolgens heb ik een avondopleiding tot licentiaat Financieel Management afgerond aan het Institut Supérieur Saint-Louis, vooraleer ik aan de slag ging als economisch en financieel adviseur in een advocatenkantoor.

Nadat ik verkozen werd als schepen in Sint-Genesius-Rode, besliste ik om mij volledig aan mijn gemeente te wijden. Ik vervolgde mijn politieke activiteiten en werd verkozen voor de Provincieraad, vervolgens de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als voorzitter van de MR in de Brusselse Rand.

Op 21 september 2015 vervoegde ik de federale regering, waar ik de functie bekleedde van minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Van 27 oktober 2019 tot 30 september 2020 bekleedde ik de functie van Eerste Minister van België.

Op 1 oktober 2020 legde ik de eed af als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en Federale Culturele Instellingen.

In juli 2022 werd ik opnieuw eerste schepen in Sint-Genesius-Rode en in september lid van het federaal parlement.

Werken ten behoeve van de gemeenschap heeft altijd al mijn professionele en politieke keuzes geleid. Dag na dag probeer ik het dagelijks leven van iedereen te verbeteren op een dynamische, nauwgezette en transparante manier. Mijn politieke acties worden geleid door de liberale waarden die door de Mouvement Réformateur (MR) worden verdedigd.

Naast mijn grote belangstelling voor financiële en economische aangelegenheden, ben ik ook gevoelig voor de maatschappelijke uitdagingen in bredere zin: gezinsleven, werk-privé balans, gendergelijkheid, onderwijs, sport, hulp en ondersteuning van de zieken en ouderen.

Gehecht aan de eenheid van mijn land en zijn verschillende gemeenschappen, wens ik vrij te leven in een omgeving waarin ieders rechten worden gerespecteerd. Met een Australische echtgenoot en kinderen die naar een Nederlandstalige school gaan, koester ik zeker de taalkundige en culturele diversiteit. Deze zie ik als een bron van rijkdom voor België.

Meer in het algemeen wil ik actief deelnemen aan de opbouw van een burgerlijke, verantwoordelijke en duurzame samenleving waarin iedereen zich veilig voelt en zich geheel en vrijelijk kan ontplooien.

Om dit doel te bereiken – en daar is geen mirakeloplossing voor – ben ik ervan overtuigd dat de veelvuldigheid aan initiatieven, zowel publiek als individueel, uiteindelijk het verschil zal maken om van België een land met een krachtige economie te maken waar de levenskwaliteit van iedereen blijft verbeteren.

Politieke leven

September 2022 Federaal parlementslid

Juli 2022 Eerste schepen in Sint-Genesius-Rode
Bevoegdheden:  Financiën en budget – Communicatie – Cultuur (Franstalig) – Kinderopvang – Middenstand – Duurzaamheid

Tussen 2020 en 2022 – Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.

Tussen 2019 en 2020 – Eerste Minister van België.

Tussen 2015 en 2019, Minister Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Tussen 2014 en 2015 als federaal Volksvertegenwoordiger voor de Kamer, waar ik lid was van de commissies Financiën en Begroting, Defensie en Economie.

Tussen 2007 en 2015 als Eerste schepen, van Sint-Genesius-Rode was ik bevoegd voor: Begroting- Financiën, Fr. Onderwijs, Communicatie en Lokale Economie.

Ik ben ook actief in mijn eigen partij Mouvement Réformateur (MR) op lokaal en nationaal vlak (Voorzitter MR Brusselse Rand).

Ik was van 2013 tot 2014 ook voorzitter van de UF-groep in de Provincieraad van Vlaams-Brabant.

Verder zetel ik ook in de Politieraad van onze politiezone en vertegenwoordigde onze gemeente in de Raad van Bestuur van Finilek

In 2000 ben ik als gemeenteraadslid in Ukkel verkozen; ik zetelde in verschillende lokale en regionale raden van bestuur:

 • Voorzittter van de Ukkelse Dienst voor de Jeugd – vzw die activiteiten wil voorstellen aan de jongeren van Ukkel (0->18 jaar).
 • Vice-voorzitter van de SAP – Sociaal-culturele animatiepreventie – vzw ter bevordering van de sociaal-culturele animatiepreventie in de achtergestelde wijken van de gemeente Ukkel.
 • Lid van de Commission Communale de l’Accueil (CCA) – commissie die de kinderopvang in de gemeente Ukkel wil verbeteren.
 • Bestuurster van het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) – agentschap ter ondersteuning van de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit. Bestuurder van het Maison de la Francité – Instelling die instaat voor de bevordering van de Franse taal en de internationale Franssprekende gemeenschap.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente bij Brutélé – kabeltelevisie
 • Bestuurder van het College van Commissarissen van Sibelga  – intercommunale-distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gehonoreerd mandaat).

Mini-CV

 • Federaal parlementslid sinds september 2022.
 • Eerste schepen in Sint-Genesius-Rode sinds juli 2022.
  Bevoegdheden:  Financiën en budget – Communicatie – Cultuur (Franstalig) – Kinderopvang – Middenstand – Duurzaamheid.
 • Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen van 2020 tot 2022.
 • Eerste minister van België van 27 oktober 2019 tot 30 september 2020.
 • Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid van 2015 tot 2019.
 • Eerste schepen (Begroting – Financiën – Fr. Onderwijs – Communicatie – Lokale Economie) van Sint-Genesius-Rode van 2007 tot 2015.
 • Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Brussel-Hoofdstad vanaf 14 oktober 2014.
 • Voorzitter UF-groep in de Provincieraad van Vlaams Brabant van 2013 tot 2014.
 • Politieraadslid van de politiezone Rode-Linkebeek-Drogenbos vanaf 2007.
 • Lid van de Raad van Bestuur van Finilek van 2013 tot 2014.
 • Lid van de Raad van Bestuur van IWVB van 2007 tot 2013.
 • Voorzitter MR Brusselse Rand vanaf 2013.
 • Voorzitter MR Sint-Genesius-Rode van 2009 tot 2013.
 • Gemeenteraadslid in Ukkel van 2000 tot 2005.
 • Voorzitter van de vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd van 2000 tot 2005.
 • Economisch en financieel adviseur bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht van september 2005 tot januari 2007.
 • Financieel beheerder bij de Europese Commissie van projecten rond ontwikkelingssamenwerking in Azië en later projecten rond de uitbreiding tussen 1998 en 2003.
 • Cursus Risk Management aan het ICHEC-entreprise in 2006.
 • Speciaal licentiaat Financieel Beheer aan het Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis in 2002.
 • Licentiaat Toegepaste Communicatie – Reclame en Marketing aan het Institut des Hautes Etudes de Communication Sociales (IHECS) in 1997.
 • Frans
 • Nederlands
 • Engels