Conseil des affaires générales du 18 janvier 2021

België pleit voor een gecoördineerde aanpak van het grensbeheer

Raad van de EU-ministers van Europese Zaken: Met het oog op de COVID-19-varianten pleit België voor een gecoördineerde aanpak van het grensbeheer Op maandag 18 januari heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès samen met haar ambtsgenoten deelgenomen aan de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie, die via videoconferentie werd gehouden. De vergadering was voor België onder meer een gelegenheid om het nieuwe Portugese voorzitterschap te verwelkomen…


Bilaterale ontmoetingen met de Armeense en de Azerbeidjaanse Ministers van Buitenlandse Zaken

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov. De bilaterale ontmoetingen vonden plaats in de marge van hun bezoek aan Brussel voor de partnerschapsdialoog met de EU. In het licht van de actualiteit, waren de gesprekken voornamelijk gericht op de…


Sophie Wilmès benadrukt het belang van het Internationaal Strafhof in de strijd tegen straffeloosheid en voor de versterking van de rechtsstaat

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft vandaag het woord genomen tijdens de 19e zitting van de Vergadering van de Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, de oprichtingsakte van het Internationaal Strafhof. Deze zitting vindt plaats in Den Haag, maar omwille van de Covid-maatregelen nam minister Wilmès virtueel deel. De minister riep de Staten die partij zijn op om de krachten te bundelen ter ondersteuning van het Hof, zeker in het licht van de…


Het uitbannen van geweld tegen vrouwen: een universeel probleem, een prioriteit voor België

Vandaag, 25 November, is de Internationale Dag voor de Uitbanning van geweld tegen vrouwen en het begin van de campagne “16 dagen activisme tegen gender-gerelateerd geweld”. Geweld tegen vrouwen, een universeel probleem Elke vrouw kan slachtoffer worden van geweld, ongeacht haar afkomst, cultuur, sociale klasse, leeftijd of godsdienst. Ondanks talrijke inspanningen is geen enkel land er tot nu toe in geslaagd een einde te maken aan deze wijdverbreide schending van de mensenrechten.…


Ontmoeting met de Ethiopische Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Dhr Demeke Mekonnen Hassen

Vandaag, woensdag 25 oktober, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië ontmoet, Z.E. dhr. Demeke Mekonnen Hassen, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa. De Vice-eersteminister heeft met haar ambtsgenoot een constructief gesprek gehad over de situatie in de Tigray-regio, waarbij ze te kennen gegeven heeft dat ons land daarover zeer bezorgd is. België is zich bewust van de ernstige humanitaire en…


Sophie Wilmès en Meryame Kitir onderlijnen Belgisch engagement inzake kinderrechten

Vandaag viert de wereld internationale kinderrechtendag. Het VN Kinderrechtenverdrag en de Protocollen zetten landen er wereldwijd toe aan om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind, om te investeren in specifieke domeinen zoals onderwijs, om maatregelen te nemen tegen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderarbeid, en om kinderen te beschermen in gewapende conflicten. Toch blijft het een uitdaging om kinderrechten…


Sophie Wilmès vraagt aandacht voor slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad).…


Debriefing van de Raad van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020

Vandaag, 12 oktober, zijn de Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten in Luxemburg samengekomen voor een Raad Buitenlandse Zaken, voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Josep Borrell. Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigde België. Op de agenda verschillende dossiers waarover grote bezorgdheid is bij de lidstaten, in het bijzonder de toekomstige relatie met Rusland na de…


© Belgium MFA

World Day against the #DeathPenalty

De meeste landen passen de doodstraf niet meer toe. Andere nog wel – soms voor zaken als godslastering of homoseksualiteit. Op deze 10de oktober herhaalt België zijn engagement voor de afschaffing ervan. Lees meer over waarom we oproepen tot #AbolitionNow


© Belgium MFA

Felicitaties aan het Wereldvoedselprogramma, met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede!

Felicitaties aan het Wereldvoedselprogramma, met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede! Jullie zorgen ervoor dat miljoenen van ’s werelds meest kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen niet sterven van honger. België steunt jullie voortdurende inspanningen voor wereldvoedselzekerheid. Lees hier ons persbericht