MR wil het verzoek tot intrekking van het rijbewijs van de veroorzakers van de zwaarste ongevallen systematiseren

MR heeft een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft te garanderen dat het rijbewijs van de daders van verkeersongevallen die leidden tot ernstige verwondingen of de dood, als gevolg van te hoge snelheid of rijden onder invloed, wordt ingetrokken tot aan het proces. Sophie Wilmès en Benoit Piedboeuf staan aan de wieg van deze tekst die ook mee ondertekend is door kamerlid Mathieu Bihet. Sophie Wilmès: “Samen met mijn collega Benoit heb ik dhr Alfio Sardo ontmoet die in 2021 helaas zijn…


Sophie Wilmès keert terug naar het federaal parlement

Vandaag, donderdag 22 september, keert Sophie Wilmès terug naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Twee maanden geleden legde ze haar ministeriële functies neer om familiale redenen. “Ook al dwingt mijn gezinssituatie me om mijn engagement voor de Belgen op een andere manier in te vullen, is mijn bereidheid om mijn werk ten dienste van mijn land en voor de burgers verder te zetten perfect intact gebleven. Ik zal de gelegenheid hebben om dit gedeeltelijk vanuit het Parlement te doen.”…


Sophie Wilmès legt haar functies in de federale regering neer

Op donderdag 14 juli heeft Sophie Wilmès, nadat ze de premier op de hoogte bracht, haar ontslag als vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen voorgelegd aan Z.M. Koning Filip, die het aanvaard heeft.   “De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden die ik aan zijn zijde en aan de zijde van onze kinderen wil voeren. Mijn huidige taken binnen de regering laten me dat niet toe. Met veel…


Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken van 11 april: conclusies

Vandaag, maandag 11 april, was vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès in Luxemburg voor een Raad Buitenlandse Zaken. De besprekingen waren gewijd aan de huidige oorlog in Oekraïne en de laatste ontwikkelingen ter zake. Internationaal Strafhof De dag begon met een ontbijtvergadering tussen de Europese ministers, in aanwezigheid van de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), dhr. Karim Khan. België is partij bij het Statuut van Rome en steunt het werk van…


NAVO-ministeriële van 6-7 april: conclusies

Op woensdag 6 april en donderdag 7 april heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès deelgenomen aan een ministeriële NAVO-bijeenkomst in Brussel. Deze tweedaagse bijeenkomst was gericht op de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de laatste ontwikkelingen en de uitdagingen in verband met dit conflict die het Bondgenootschap rechtstreeks aangaan, vooral op de lange termijn. Woensdag heeft de vicepremier deelgenomen aan een werkvergadering tussen de drie Benelux-landen…


Bilaterale ontmoeting met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Antony Blinken

Vandaag, woensdag 6 april, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een onderhoud gehad met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Antony Blinken, tijdens een bilaterale ontmoeting in het Egmontpaleis. Het onderhoud richtte zich in eerste instantie op de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de maatregelen die genomen werden en nog genomen kunnen worden om de Oekraïners te helpen. De vergadering was ook een gelegenheid om de uitdagingen rond het…


Reactie op het arrest in hoger beroep betreffende de heer Rusesabagina

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft kennis genomen van de uitspraak van het Hof van Beroep van Kigali van vandaag, 4 april 2022, waarin onder anderen dhr. Paul Rusesabagina wordt veroordeeld. “Zoals ik eerder al zei, is het wat de gerechtelijke procedure betreft, zeer betreurenswaardig dat sommige van de rechten van de verdediging niet volledig zijn gerespecteerd. België zal consulaire bijstand blijven verlenen aan zijn landgenoot en wenst de dialoog…


Gezamenlijke verklaring van de vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken over de heropening van de scholen in Afghanistan

Vrije vertaling van het Engels  Verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Albanië, Andorra, Australië, België, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Estland, Indonesië, IJsland, Canada, Kosovo, Malawi, Mongolië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Tonga en het Verenigd Koninkrijk: Elk voorjaar gaat het begin van het nieuwe schooljaar in Afghanistan gepaard met hoge verwachtingen en hoop van miljoenen leerlingen om hun klasgenoten en vrienden weer te zien, hun lessen en opleiding voort te…


België herbevestigt engagement voor de uitroeiing van racisme en discriminatie

21 maart is de Internationale Dag voor de uitroeiing van rassendiscriminatie. De herdenking ervan blijft actueel en noodzakelijk, omdat racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat – net als de onverdraagzaamheid die ermee gepaard gaat – wereldwijd blijven bestaan. Ook vandaag nog is racisme diepgeworteld in de maatschappij, het overstijgt generaties en houdt ongelijkheid en marginalisering in stand. Telkens racisme zich voordoet hebben wij de morele plicht om het aan de kaak te…