Het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming wordt voorbereid

De Kern is vanmorgen, vrijdag 29 mei, samen gekomen om de contouren vast te leggen van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming.

De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet

Tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 27 mei is – op voorstel van de Onderwijsministers en na advies van de GEES - overeenstemming bereikt over de volgende stappen inzake de geleidelijke terugkeer van leerlingen naar school.

Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) om de roadmap die de GEES heeft voorgesteld voor de kinder- en jeugdactiviteiten deze zomer te bespreken.

Ontmoeting met de vertegenwoordigers van Take Care of Care

Moeilijke tijden nodigen uit tot luisteren en dialoog. Op donderdag 14 mei ontvingen we de burgerbeweging "Take Care of Care" om hun manifest voor de toekomst van de gezondheidszorg in België te bespreken.

SWP_0897

Afbouw: opstart van fase 2 vanaf 18 mei

Vandaag, woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

Afbouw (fase 1b, 11 mei): Uitbreiding van de sociale contacten en opening van de winkels onder voorwaarden

Vandaag, woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken.

Een gemeenschappelijke en gecoördineerde strategie voor een beschermingsmiddel voor elke burger

Vanaf 4 mei – het begin van de afbouw in België - wordt het dragen van een beschermingsmiddel dat de mond en de neus bedekt vanaf 12 jaar sterk aanbevolen in de openbare ruimte en verplicht in het openbaar vervoer.

België gaat op 4 mei de eerste fase van de afbouw in

Groen licht voor de inwerkingtreding op 4 mei van fase 1A van het Belgische afbouwplan.

Coronavirus : België heeft z’n exitstrategie vastgelegd

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen.

Overlegcomité 17 april 2020

Het Overlegcomité is deze vrijdagmiddag virtueel bijeengekomen om de situatie in de woonzorgcentra te bespreken.