70 personen uit Afghanistan komen naar België na gezamenlijke operatie Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel & Migratie

Vandaag, 20 januari 2022, zijn de eerste 34 van in totaal 70 Belgen en rechthebbenden in België aangekomen met een commerciële vlucht via Doha, Qatar, vanuit Islamabad, Pakistan. Eén van de komende dagen volgt de rest van de groep via dezelfde route. Sinds 6 januari waren zij de grens overgestoken tussen Afghanistan en Pakistan en daarna naar Islamabad gebracht, na een gezamenlijke operatie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie, in samenwerking met de Pakistaanse autoriteiten.…


Dorien Nijs vertegenwoordigt Belgisch burgerpanel tijdens Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg

Vandaag 21 januari neemt Dorien Nijs de trein naar Straatsburg en het Europees Parlement om er de Belgische aanbevelingen toe te lichten tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie van de toekomst van Europa (21 en 22 januari). Sophie Wilmès was, in haar hoedanigheid van minister van Europese Zaken, vanochtend aanwezig op het station Brussel-Zuid om Dorien steun te betuigen en veel succes te wensen. Als een van de 27 lidstaten van de Europese Unie heeft België besloten actief aan deze…


Bilateraal onderhoud met Z.E Wopke Hoekstra, Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland

Vandaag, dinsdag 11 januari, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, dhr Wopke Hoekstra ontvangen, de Minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president van Nederland. Het gaat om het eerste bilaterale onderhoud van dhr Hoekstra in zijn nieuwe functie. Vicepremier Wilmès feliciteerde haar collega met zijn aanstelling en benadrukte op haar beurt het belang dat ook ons land hecht aan de van oudsher stevige en zeer vriendschappelijke band met Nederland.…


Buitengewone ministeriële bijeenkomst Buitenlandse Zaken van de NAVO

Vandaag, vrijdag 7 januari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès via videoconferentie deelgenomen aan de buitengewone vergadering van de NAVO-landen, die werd voorgezeten door Secretaris-Generaal, Jens Stoltenberg. De bijeenkomst was een gelegenheid om de mededeling van de Noord-Atlantische Raad van 16 december 2021 te bevestigen waarin de ‘Dual-Track Approach’ ten aanzien van Rusland wordt benadrukt, die bestaat uit een aanpak waarbij dialoog wordt…


De uitvoering van de parlementaire 'Metis'-Resolutie wordt voortgezet

In het licht van zijn koloniale verleden in Centraal-Afrika heeft België zich ingeschreven in een noodzakelijk parcours van onderzoek, waarheid en herinnering. Het onderzoek naar de segregatie van metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in het kader van de uitvoering van de parlementaire ‘Metis’-Resolutie gebeurt in twee fasen. Na een eerste fase, die van start ging op 1 september 2019, werd zopas een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken,…


Benelux-landen zetten in op stabiele grensoverschrijdende 5G-dekking

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, ondertekende als Voorzitster van het Benelux Comité van Ministers, in aanwezigheid van de Belgische minister voor Telecommunicatie, Petra De Sutter, een Benelux-aanbeveling waarin de drie landen de handen in elkaar slaan om stabiele grensoverschrijdende 5G-connecties te verwezenlijken binnen hetzelfde technische kader. Dit akkoord is het resultaat van nauw overleg tussen de overheidsdiensten telecom, de regulatoren en de sector. Een…


Bilaterale vergadering met Z.E. Miltiadis Varvitsiotis, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, belast met Europese Zaken van Griekenland

Vandaag, woensdag 15 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Europese Zaken, dhr Miltiadis Varvitsiotis ontmoet, de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland, belast met Europese Zaken, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Brussel in de marge van de Raad Europese Zaken en de Europese Raad. De ministers bespraken allereerst een aantal onderwerpen die op de agenda van de Europese Raad staan, waaronder de covidsituatie, migratie, energie en…


Raad van de Ministers van Europese Zaken van 14 december: conclusies

Vandaag, dinsdag 14 december, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Algemene Zaken. Ze hebben daarbij onder meer de agenda van de Europese Raad (16 december) voorbereid en hadden het verder over het uitbreidings-, stabilisatie- en associatieproces en de Artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije. Voorbereiding Europese Raad Covid-19 De Raad Algemene Zaken heeft het agendapunt over COVID-19…


Raad van de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken van 13 december: conclusies

Vandaag, maandag 13 december, zijn vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Buitenlandse Zaken. Geopolitiek Energie Voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken was er een door België georganiseerde vergadering over de geopolitieke dimensie van energie, in aanwezigheid van Dr. Fatih Birol, directeur van het Internationale Energie Agentschap (IEA). De discussie was gericht op de externe dimensie van de…


België blikt terug op geslaagd Benelux-Voorzitterschap

Minister Sophie Wilmès zit bijeenkomst Benelux Comité van Ministers voor Op 13 december kwam in het Brusselse Egmontpaleis het Comité van Ministers van de Benelux Unie bijeen onder het voorzitterschap van Sophie Wilmès, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Nederland werd vertegenwoordigd door Ben Knapen, minister van Buitenlandse Zaken, en Luxemburg door Jean Asselborn, minister van Buitenlandse en Europese Zaken. Samen met het College van secretarissen-generaal ( Alain de Muyser en…