Vandaag, woensdag 16 februari heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, de Zuid-Afrikaanse minister van Internationale Zaken en Samenwerking, mevrouw Naledi Pandor, in het Egmontpaleis verwelkomd ter gelegenheid van haar bezoek aan Brussel voor de top van de EU en de Afrikaanse Unie. De twee ambtgenoten hadden de gelegenheid van gedachten te wisselen over hun verwachtingen voor de toekomst van de betrekkingen tussen de twee continenten.  Vice-eersteminister Wilmès herinnerde eraan dat België een momentum ziet om een nieuwe alliantie tot stand te brengen tussen Europese en Afrikaanse partners.

Gezondheid en COVID-19

Beide ministers bespraken onder meer de strijd tegen de pandemie. Zuid-Afrika kan wat dat betreft als een pionier worden beschouwd. Vicepremier Wilmès herinnerde eraan dat één van de prioriteiten van de EU – die België ten volle steunt – erin bestaat de productie en distributie van vaccins op het Afrikaanse continent te verhogen. Ons land heeft zich hiervoor reeds sterk gemaakt tijdens de laatste ministeriële bijeenkomst EU-AU in Kigali (Rwanda) in oktober 2021. Voor Sophie Wilmès is het tijd om een oplossing te vinden voor de handelsgerelateerde aspecten van de strijd tegen COVID-19. Daartoe moeten de EU en de Afrikaanse landen samenwerken, ook in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

De Europese Unie is ’s werelds grootste exporteur van vaccins, met meer dan een miljard doses, en België heeft in 2021 bijna de helft daarvan bijgedragen. Daarnaast heeft ons land vorig jaar bijna 9 miljoen doses gedoneerd, voornamelijk via het COVAX-mechanisme.

Situatie in het zuiden van Afrika

Deze ontmoeting tussen de vicepremier en de minister van Internationale Zaken bood de gelegenheid om verschillende regionale kwesties en in het bijzonder de situatie in Mozambique te bespreken. Sophie Wilmès verklaarde dat België met bezorgdheid de ontwikkeling volgt van de crisis in het land, de impact op de veiligheid en de humanitaire gevolgen. Een risico van spill-over buiten de provincie Cabo Delgado kan niet worden uitgesloten. Daarom is ons land van oordeel dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de onderliggende conflicten en de diepere oorzaken van de crisis, ook op vlak van bestuur. Namens België erkende Sophie Wilmès het leiderschap van Zuid-Afrika bij de pogingen om een oplossing voor het conflict te vinden.