Interview "l'invitée de Pascal Vrebos"

Enkel het gesproken woord telt  Vrije vertaling  Luister naar wat u hier zei toen ik u vroeg hoe u de betrekkingen met Vladimir Poetin zag: “De dialoog moet koste wat kost worden gehandhaafd, want dat is de enige manier om de vrede in de wereld te herstellen.” Een dialoog tegen elke prijs, zoals president Macron? Geen dialoog tegen elke prijs, wel een dialoog in elk geval. Als je over vrede onderhandelt, is dat omdat je…


Ministeriële vergadering van de Coalitie voor de Sahel: tussenkomst

Enkel het gesproken woord telt Excellenties, Dames en heren, Allereerst wil ik de Hoge Vertegenwoordiger van de Coalitie, dhr. Adoum, bedanken voor het organiseren van deze gedachtewisseling over de situatie in de Sahel en over de toekomst van het optreden van onze Coalitie. Ik ben het met de Hoge Vertegenwoordiger eens dat de context in de Sahel is veranderd sinds de goedkeuring van de roadmap vorig jaar. Zo hebben wij drie…


Internationale Vrouwendag: “Respect voor vrouwenrechten nog fundamenteler in oorlogstijd”

Al meer dan een eeuw wordt 8 maart – de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw – gebruikt om de aandacht te vestigen op sociale, politieke, economische en culturele verwezenlijkingen van vrouwen, en tegelijk gendergelijkheid en de mensenrechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. Dat laatste punt is bijzonder relevant in de context van de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Waar oorlog woedt, worden mensenrechten al te vaak geschonden. In deze context zijn vrouwen en meisjes…


Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE): statement

Enkel het gesproken woord telt Mijnheer de voorzitter, België schaart zich volledig achter de verklaring van de Europese Unie. Gezien de ernst van de situatie, wil ik ook in mijn nationale hoedanigheid het woord voeren. Geachte collega’s, wij maken een van de donkerste momenten in de geschiedenis van Europa door. Ik wil eerst herhalen dat wij de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen ondubbelzinnig steunen. Ik veroordeel in de…


Plenaire vergadering van donderdag 24 februari 2022: de crisis in Oekraïne

Mondelinge vragen over de crisis in Oekraïne Enkel het gesproken woord telt Het is inderdaad een zwarte dag, een zwarte dag voor de vrede, een zwarte dag voor Europa, en bovenal voor het Oekraïense volk. Vanmorgen vroeg zette Rusland, zoals u weet, een nooit geziene aanval in op Oekraïne. Wij veroordelen deze aanval in de sterkst mogelijke bewoordingen. Wij veroordelen ook de betrokkenheid van Belarus bij deze aanvallen. Deze…


Plenaire vergadering van donderdag 17 februari 2022: mondelinge vragen

Mondelinge vragen over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de kwestie van de rechtsstaat in Europa Enkel het gesproken woord telt Het is waar dat onze waarden de Europese grondslag vormen. Niets anders. De rest werd later gebouwd. In de eerste plaats gaat het om onze waarden, waarvan de rechtsstaat inderdaad een onderdeel is. De kwestie van de rechtsstaat – in Europa – is een essentiële en permanente prioriteit van ons Europees beleid, waarvoor België – zoals u weet…


Toespraak tot de bilaterale EU-ambassadeurs in België

Enkel het gesproken woord telt * vrije vertaling * Uwe Excellentie, Geachte Ambassadeur van Frankrijk, Dames en heren Ambassadeurs, Dank u voor deze inleiding en deze schets van de prioriteiten van het Franse voorzitterschap, waarvan wij allen hoge verwachtingen koesteren. België staat volledig achter uw programma en wij zullen u actief steunen bij uw werkzaamheden, die naar wij hopen succesvol zullen zijn. Een van de prioriteiten van het Franse voorzitterschap wordt de taaldiversiteit en ik…


MR- Nieuwjaarswensen 2022 -Toespraak

– Vrije vertaling –   Beste liberale vriendinnen, Beste liberale vrienden,   Eens te meer richt ik mij deze zondag virtueel tot u om u en uw dierbaren het allerbeste te wensen voor 2022. Een jaar geleden keken we hoopvol uit naar het komende jaar. De toegang tot vaccins zou het mogelijk maken om de bladzijde van COVID-19 om te slaan. Helaas bewijst het feit dat we elkaar vandaag via een scherm ontmoeten,…


Plenaire vergadering van donderdag 23 december 2021: mondelinge vragen

Mondelinge vraag over de spanningen tussen Rusland en de NAVO Enkel het gesproken woord telt De militaire opbouw en de agressieve retoriek van Rusland ten aanzien van Oekraïne zijn onaanvaardbaar. België bevestigt zijn volledige steun aan de soevereiniteit en de integriteit van het Oekraïense grondgebied. Wat Rusland betreft, roepen wij op tot dialoog, transparantie en de-escalatie. Wat zijn ambitie betreft om tot de NAVO toe te treden, steekt Oekraïne inderdaad deze ambitie om zowel tot de…


Algemene beleidsnota Federale Culturele Instellingen: inleidende uiteenzetting

Enkel het gesproken woord telt   Mijnheer de Voorzitter, Vorig jaar rond deze periode heb ik de grote uitdagingen geschetst die de federale culturele instellingen in het komende jaar en gedurende de gehele legislatuur te wachten staan. Een jaar later is er heel wat veranderd, zoals u wellicht in de beleidsnota hebt gelezen. Helaas kan ik vandaag niet zeggen dat de gezondheidscrisis achter de rug is. Er is weliswaar sprake van enige hervatting, maar sommige beperkingen blijven bestaan en…