MR- Nieuwjaarswensen 2022 -Toespraak

– Vrije vertaling –   Beste liberale vriendinnen, Beste liberale vrienden,   Eens te meer richt ik mij deze zondag virtueel tot u om u en uw dierbaren het allerbeste te wensen voor 2022. Een jaar geleden keken we hoopvol uit naar het komende jaar. De toegang tot vaccins zou het mogelijk maken om de bladzijde van COVID-19 om te slaan. Helaas bewijst het feit dat we elkaar vandaag via een scherm ontmoeten,…


Plenaire vergadering van donderdag 23 december 2021: mondelinge vragen

Mondelinge vraag over de spanningen tussen Rusland en de NAVO Enkel het gesproken woord telt De militaire opbouw en de agressieve retoriek van Rusland ten aanzien van Oekraïne zijn onaanvaardbaar. België bevestigt zijn volledige steun aan de soevereiniteit en de integriteit van het Oekraïense grondgebied. Wat Rusland betreft, roepen wij op tot dialoog, transparantie en de-escalatie. Wat zijn ambitie betreft om tot de NAVO toe te treden, steekt Oekraïne inderdaad deze ambitie om zowel tot de…


Algemene beleidsnota Federale Culturele Instellingen: inleidende uiteenzetting

Enkel het gesproken woord telt   Mijnheer de Voorzitter, Vorig jaar rond deze periode heb ik de grote uitdagingen geschetst die de federale culturele instellingen in het komende jaar en gedurende de gehele legislatuur te wachten staan. Een jaar later is er heel wat veranderd, zoals u wellicht in de beleidsnota hebt gelezen. Helaas kan ik vandaag niet zeggen dat de gezondheidscrisis achter de rug is. Er is weliswaar sprake van enige hervatting, maar sommige beperkingen blijven bestaan en…


Ministeriële bijeenkomst EU- Afrikaanse Unie in Kigali

Beste collega’s, Allereerst wil ik Rwanda en minister Vincent Biruta bedanken voor de ontvangst, net als onze co-voorzitters Josep Borrell en Christophe Lutundula, voor de organisatie van deze bijeenkomst. Ik zal het hebben over twee punten in het bijzonder. Voorzitters, met betrekking tot het thema “Vrede, veiligheid en bestuur” denk ik dat het relevant is, zoals de kadernota van de Afrikaanse Unie ons uitnodigt te doen, te kijken naar de rol van de Staat in een tijd waar die…


Interview L'Écho: "Wat de kernuitstap betreft, mogen we geen oogkleppen opzetten"

* Vrije vertaling * Op de vraag wie de staatsbegroting het best beheert, de Zweedse coalitie of Vivaldi, moet Sophie Wilmès lachen. “Dat is een strikvraag, want ik was minister in beide regeringen, dus ik zal het erbij houden dat de twee regeringen het goed hebben gedaan. De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken geeft wel toe dat er nog veel werk is om dit politieke akkoord in concrete maatregelen om te zetten. Te beginnen met druk uit te oefenen op de sociale partners.…


Interview Het Laatste Nieuws: "Ik begrijp écht niet waarom sancties voor werklozen taboe blijven"

Sophie Wilmès (MR) sloeg ons deze week met verstomming. De schijnbaar altijd kalme en serene vicepremier was het boos afgetrapt tijdens de nachtelijke begrotingsonderhandelingen. En zelfs vandaag wordt ze nog een beetje kwaad als ze terugdenkt aan de maatregel waar de PS zelfs niet over wilde spreken: het sanctioneren van langdurig werklozen die een opleiding weigeren. “Er zijn 150 knelpuntberoepen. Zeg nu niet dat daar niets tussenzit dat u interesseert!” Sophie Wilmès, naast…


Persconferentie over het begrotingsakkoord 2022

Goeiemorgen allemaal, Allereerst een woord van dank aan onze premier, die een heel moeilijke taak had. We hebben dit akkoord bereikt dankzij zijn werk, het werk van onze collega’s, maar ook van alle medewerkers. Het moet hier benadrukt worden, na een lang weekend met ook heel lange nachten. Tot zover mijn inleiding, na een heel brede oefening, maar ook een heel sterke oefening. Pierre-Yves heeft het reeds gehad over de…


Equal Rights Coalition: geëngageerd voor LGBTIQ-rechten

Geachte collega’s, Excellenties, Ik verheug me om het feit dat de Equal Rights Coalition vijf jaar na haar oprichting wordt geconsolideerd en nieuw leven wordt ingeblazen. Dit komt op een kritiek moment, nu op veel plaatsen, ook in Europa, de vooruitgang van de LGBTIQ-rechten stagneert of zelfs achteruitgaat. De Coalitie kan en moet een rol spelen bij het keren van deze zorgwekkende trend. Wij verwelkomen dan ook de…


Seminarie over het strategisch kompas van de EU

Geachte gasten, Dames en Heren, Allereerst wil ik u allen hartelijk welkom heten. Mijn collega, minister van Defensie Ludivine Dedonder, en ikzelf zijn bijzonder trots om hier vandaag zo’n groot en deskundig publiek samen te brengen. Naar ik begrepen heb, is het de allereerste keer dat ambtenaren van zowel de ministeries van Buitenlandse Zaken als de ministeries van Defensie van de 27 lidstaten zich samen buigen over het defensie- en veiligheidsbeleid van de EU. België is er vast van…


Generation Equality Forum: België hernieuwt het engagement voor de vrouwenrechten

– Vrije vertaling –  Vijfentwintig jaar geleden engageerden we ons moedige stappen te zetten om gendergelijkheid te bereiken. Hoewel we vooruitgang hebben geboekt, is geen enkel land erin geslaagd het Actieprogramma van Peking volledig uit te voeren. België verheugt zich over de historische kans die zich vandaag voordoet om zijn engagement te hernieuwen en te blijven werken om van mensenrechten voor alle vrouwen en…