Plenaire vergadering van donderdag 25 maart 2021: mondelinge vragen

Mondelinge vragen over de reactie van China op de EU-sancties Enkel het gesproken woord telt Op maandag 22 maart hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gestemd over een nieuwe lijst van sancties in het kader van het EU Globaal Mensenrechten-sanctieregime opgesteld op basis – en we moeten dat in herinnering brengen – van objectieve en verifieerbare elementen en het weerspiegelt de ernstige bezorgdheid die op Europees niveau wordt gedeeld over de situatie in Xinjiang. Met dit…


65ste zitting van de VN- Commissie inzake de positie van de vrouw

Algemeen Debat – Interventie van België – Vrije vertaling –   Mijnheer de voorzitter, Geachte vertegenwoordigers, Dames en heren,   Zoals de secretaris-generaal van de VN onlangs zei: gendergelijkheid is misschien wel ’s werelds grootste uitdaging op het gebied van de mensenrechten. Meer dan 25 jaar geleden hebben wij ons in Beijing ertoe verbonden moedige stappen te ondernemen om dit doel te…


Ontwapeningsconferentie: toespraak

– Vrije vertaling – Mijnheer de Voorzitter, Excellenties, Staat u mij toe, mijnheer ambassadeur Gonçalo Mello Mourao, u allereerst te feliciteren met uw aanvaarding van het voorzitterschap van de Ontwapeningsconferentie. Ik verzeker u de steun van België bij uw werk en wens u veel succes. Staat u mij ook toe elk van de leden van de P6+2 hartelijk te danken voor de intense samenwerking met het oog op de goedkeuring…


Toespraak ter gelegenheid van de 46e zitting van de Mensenrechtenraad

– Vrije vertaling – Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Secretaris Generaal, Mevrouw de Hoge Commissaris, Excellenties, beste collega’s, Dames en Heren,   Het is mij een genoegen en een voorrecht om deze vergadering op hoog niveau te mogen toespreken. Hoewel ik mij volledig aansluit bij de verklaring van de Europese Unie, wil ik u graag de prioriteiten van de Belgische regering en enkele reflecties over de…


Tussenkomst naar aanleiding van de stakeholderconsultatie rond de National Baseline Assessment over 'Ondernemingen en Mensenrechten'

– Vrije vertaling –   Beste deelnemers, Ik zou het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling willen bedanken voor de organisatie van deze uitwisseling. Ik wil ook alle leden van de Werkgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen bedanken voor hun waardevollewerk bij de ontwikkeling van het eerste Nationaal Actieplan inzake het Bedrijfsleven en de Mensenrechten en het actieve toezicht op de uitvoering van de verschillende acties in dit plan. En ik ben bijzonder verheugd…


Ratificatie van het Benelux-Verdrag inzake politiële samenwerking - interventie

– Vrije vertaling – Dames en Heren, Wij komen in deze Commissie bijeen om het proces van bekrachtiging van het Benelux-Verdrag inzake politiële samenwerking voort te zetten. Dit verdrag werd op 23 juli 2018 ondertekend door België, Nederland en Luxemburg en vervangt het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optreden van 8 juni 2004. De bevoegde ministers van de drie landen hebben in 2016 een intentieverklaring ondertekend waarin de doelstellingen voor een nieuw…


Interventie over de balans van het Belgisch mandaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

– Vrije vertaling –   Dames en Heren, Het is mij een genoegen u opnieuw te ontmoeten om terug te blikken op het zesde mandaat van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dat zoals u weet eind december 2020 afliep. Tijdens de voorstelling van mijn beleidsnota heb ik gezegd dat wij zouden terugkomen op deze belangrijke periode voor de diplomatie, hoewel ik zeer nederig erken dat ik weinig toegevoegde waarde heb in het weergeven van wat er is gebeurd vóór mijn…


Interview met Marius Gilbert in Le Soir over de gezondheidscrisis

Sophie Wilmès et Marius Gilbert: « Dans l’urgence, il n’y a pas de place pour la peur. On prend ses responsabilités » – Le Soir Plus   — Vrije vertaling — “In een noodsituatie is er geen plaats voor angst. Dan neem je je verantwoordelijkheid.” Sophie Wilmès en Marius Gilbert hebben de pandemie samen meegemaakt. Ze delen hun ervaringen met de krant “le Soir”. Rechtvaardigen de genomen beslissingen. En gaan daarbij de kwestie van de spanningen tussen deskundigen en politici…


Mondelinge vragen over dhr. Ahmadreza Djalali

Alleen het gesproken woord telt.   Dames en Heren, Beste Volksvertegenwoordigers,   Eergisteren hebben mijn diensten verontrustende berichten over de Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali ontvangen. Het is niet de eerste keer dat er berichten circuleren over een nakende executie. Wel werden er voor het eerst concrete stappen gezet die wijzen op voorbereidingen van de uitvoering van de doodstraf. De voormalige gastprofessor rampengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, zou zijn…


Beleidsverklaring: inleidende uiteenzetting Buitenlands Beleid, Europese Zaken en Buitenlandse handel

Mevrouw de voorzitster, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Ik ben blij dat ik u vandaag voor het eerst mag toespreken als minister van Buitenlandse Zaken, Europese zaken en Buitenlandse Handel. Eerlijk gezegd ben ik ook heel blij om mijn taak te kunnen hervatten na vijf-en-een-halve week afwezigheid. Deze woensdag vormt de start van een hele reeks bijeenkomsten die ons in de gelegenheid zullen stellen om eerlijke, constructieve en kwaliteitsvolle gedachtewisselingen te houden.…