Antwoord op parlementaire vragen

Vragen over het economische relanceplan en de financiële situatie van de ziekenhuizen.

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis – relanceplan en de Zorgsector

Ik heb bevestigd voor de kamerleden dat de volmachtsbesluiten over het zorgpersoneel onmiddellijk opgeschort zijn en zaterdag definitief opgeheven worden, met het akkoord van de 10 partijen die ze destijds hebben goedgekeurd.

SWP_1117

Antwoord op parlementaire vragen over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad

Antwoorden tijdens het vragenuur in de Kamer. Horeca en Cultuur zijn twee sectoren waar de experts zich de komende dagen en weken mee bezig zullen houden. Tegelijk blijven we de volgende etappes in de afbouw verfijnen.

SWP_0303

Antwoord op parlementaire vragen over de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei

In het kader van de afbouw sluiten we een sociaal contract met ieder van u. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het aantal contacten uit verschillende kringen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de veiligheidsafstand gegarandeerd blijft. #coronavirus #afbouw

Antwoord op parlementaire vragen over de exit strategie

Er zijn tijdens deze periode verschillende manieren om familie en vrienden te zien, en tijdens de afbouw zullen het er nog meer worden. Maar we weten zeer goed dat het niet genoeg is. We hopen allemaal om onze familie en vrienden zo snel mogelijk terug te zien.

Antwoord op parlementaire vragen over de Nationale Veiligheidsraad over de exit-strategie

Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Het objectief is op basis van de aanbevelingen van de GEES, een stappenplan voor te stellen dat de inperkingsmaatregelen zeer geleidelijk terugschroeft. Een delicate oefening die altijd teruggedraaid kan worden.

Antwoord op parlementaire vragen over de Europese Top

De Coronacrisis vraagt onvermijdelijk om eenheid. In België. Ook in Europa. We mogen ons niet laten afleiden door mensen die ons willen verdelen, net nu we voor een uitdaging staan die we samen moet aangaan.

Antwoord op parlementaire vragen over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad

Actuavragen in de Kamer over de beslissingen van de laatste Nationale Veiligheidsraad, met daarin de federale regering en de deelstaten. Bij die maatregelen zit ook de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, bezoek toe te laten in woonzorgcentra. Waarom deze beslissing? ⤵️

© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Antwoord op parlementaire vragen over de Covid-19 crisis en de aanpak van de regering

De Groep van Experten die de Exit Strategy voorbereidt (GEES) komt vanaf nu elke weekdag samen. Komende dinsdag wordt hun eerste verslag verwacht. De overgang naar de normaliteit zal gradueel gebeuren en met focus op de mensen. Dat heb ik vanmiddag gezegd in de Kamer.

© Sophie Wilmes / Photo : Thomas Daems

Toespraak van de Eestre minister

Het is het goede moment om met u even de tijd te nemen om de balans op te maken.