Interview met Marius Gilbert in Le Soir over de gezondheidscrisis

Sophie Wilmès et Marius Gilbert: « Dans l’urgence, il n’y a pas de place pour la peur. On prend ses responsabilités » – Le Soir Plus   — Vrije vertaling — “In een noodsituatie is er geen plaats voor angst. Dan neem je je verantwoordelijkheid.” Sophie Wilmès en Marius Gilbert hebben de pandemie samen meegemaakt. Ze delen hun ervaringen met de krant “le Soir”. Rechtvaardigen de genomen beslissingen. En gaan daarbij de kwestie van de spanningen tussen deskundigen en politici…


Mondelinge vragen over dhr. Ahmadreza Djalali

Alleen het gesproken woord telt.   Dames en Heren, Beste Volksvertegenwoordigers,   Eergisteren hebben mijn diensten verontrustende berichten over de Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali ontvangen. Het is niet de eerste keer dat er berichten circuleren over een nakende executie. Wel werden er voor het eerst concrete stappen gezet die wijzen op voorbereidingen van de uitvoering van de doodstraf. De voormalige gastprofessor rampengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, zou zijn…


Beleidsverklaring: inleidende uiteenzetting Buitenlands Beleid, Europese Zaken en Buitenlandse handel

Mevrouw de voorzitster, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Ik ben blij dat ik u vandaag voor het eerst mag toespreken als minister van Buitenlandse Zaken, Europese zaken en Buitenlandse Handel. Eerlijk gezegd ben ik ook heel blij om mijn taak te kunnen hervatten na vijf-en-een-halve week afwezigheid. Deze woensdag vormt de start van een hele reeks bijeenkomsten die ons in de gelegenheid zullen stellen om eerlijke, constructieve en kwaliteitsvolle gedachtewisselingen te houden.…


© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Mondelinge vragen over het conflict in Nagorno-Karabach

Alleen het gesproken woord telt.   Op 27 september 2020 braken er nieuwe intense gevechten uit tussen Armenië en Azerbeidzjan langs de grens met Nagorno-Karabach. Op dit moment wordt er zwaar gevochten met zware wapens. We zijn zeer bezorgd en we zijn niet de enige. Het is in dit stadium heel moeilijk om in te schatten hoeveel slachtoffers er gevallen zijn, maar we hebben het nu al over tienduizenden vluchtelingen. Het lijkt erop dat er ook verboden wapens worden gebruikt.…


Leaders’ Pledge for Nature : United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development

De boodschap die we van wetenschappers krijgen, is luid en duidelijk: zowel de klimaatverandering als het verlies aan biodiversiteit hebben verwoestende gevolgen voor onze gezondheid, onze welvaart en ons welzijn, en voor de duurzame ontwikkeling als geheel. En deze twee factoren versterken elkaar nog. We moeten dringend actie ondernemen om deze bedreigingen efficiënt en coherent aan te pakken om tegemoet te komen aan de…


Toespraak voor de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Mijnheer de Voorzitter van de Algemene Vergadering, Mijnheer de Secretaris-Generaal, Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders, Dames en heren delegatieleiders, Dames en heren,   Vertrouwen – Verantwoordelijkheid – Engagement   Dat zijn de drie pijlers waarop wij de wederzijdse hulp en de samenwerking tussen onze landen bouwen: een efficiënt multilateralisme. Dat zijn de drie waarden die wij nodig hebben om…


SWP_2319

Antwoord op parlementaire vragen over de Nationale Veiligheidsraad van 23.09 en de Brexit

Alleen het gesproken woord telt.   Nationale Veiligheidsraad 23.09   Dank u meneer de voorzitter.   Eerst en vooral vind ik het echt verbazingwekkend dat voor sommigen taalfouten de grootste bekommernissen zijn in plaats van te spreken over de ernst van de situatie. Maar “c’est pas grave” zoals we zeggen in het Frans.   Heel Europa wordt effectief geconfronteerd met een heropflakkering van de epidemie. En ook in België is de toestand ernstig. Het aantal besmettingen…


Toespraak naar aanleiding van de 75e verjaardag van de Verenigde Naties

Mijnheer de voorzitter, Excellenties, Dames en heren,   Het was 75 jaar geleden! De kanonnen van de Tweede Wereldoorlog waren net tot zwijgen gebracht. De grootste multilaterale organisatie ooit zag het licht. Het Handvest van de Verenigde Naties ging in werking treden. Deze verjaardag is voor ons allemaal de gelegenheid om terug te denken aan de doelstellingen die aan de oorsprong lagen van deze unieke organisatie. Een wereld die in puin lag heropbouwen door een solide en…


© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Antwoord op het actualiteitsdebat

Alleen het gesproken woord telt.   Dank u meneer de voorzitter, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Beste collega’s,   Bedankt voor uw tussenkomsten. Ze illustreren het unieke karakter van de huidige politieke situatie in ons land. In de afgelopen maanden werden al onze zekerheden op de proef gesteld. Er waren veel vragen en problemen en we hebben veel beslissingen moeten nemen die moeilijk waren omdat ze raakten aan de vrijheden waar we allemaal aan gehecht…


© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Antwoord op parlementaire vragen

Alleen het gesproken woord telt.   Het regeringsbeleid bij de start van het politieke jaar   Dank u meneer de voorzitter. Ik zal uiteraard antwoorden op alle vragen terwijl er ook nog heel veel gedebatteerd zal worden in de volgende uren. Daar ben ik van overtuigd. Het is ook heel gezond voor de democratie. Ik heb hier geen probleem mee. Ik heb me geëngageerd inderdaad om te werken binnen het vertrouwen en de krijtlijnen die in de vertrouwensstemming van maart zijn vastgelegd,…