Conseil des affaires générales du 18 janvier 2021

België pleit voor een gecoördineerde aanpak van het grensbeheer

Op maandag 18 januari heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès samen met haar ambtsgenoten deelgenomen aan de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie. De vergadering was voor België onder meer een gelegenheid om het nieuwe Portugese voorzitterschap te verwelkomen en om een gecoördineerde Europese aanpak bij het beheer van de COVID-19-epidemie te blijven verdedigen.

Officiële lancering op hoog niveau van het Vrouwenfonds voor Vrede en Humanitaire actie

Mijn tussenkomst in het kader van de lancering van het Rapid Response Window van het Women's Peace and Humanitarian Fund. "Vredesakkoorden geven vorm aan de toekomst van een land. Vrouwen zouden aan tafel moeten zitten. Er moet naar vrouwen worden geluisterd. Hun inclusie en zinvolle participatie is cruciaal om duurzame vrede en duurzame samenlevingen op te bouwen. En ze moeten daarin gesteund worden."

Te gast bij De Zevende Dag

Avec l’Administration Biden, nous avons l’opportunité de nous inscrire dans un nouvel agenda transatlantique basé sur une collaboration internationale plus stable. Mais restons pragmatiques - d’importants défis attendent Joe Biden et la politique américaine ne va pas radicalement changer. Mon intervention dans De Zevende Dag, le dimanche 10 janvier.

L’invité de Pascal Vrebos

De gezondheidssituatie, het leed van de zelfstandigen, het Amerikaanse presidentschap, Brexit, de grote internationale kwesties... Er was geen gebrek aan onderwerpen bij Pascal Vrebos zondag 10 januari op RTL-TVI.

Interview met Marius Gilbert in Le Soir over de gezondheidscrisis

Dubbelgesprek met Marius Gilbert over deze lange maanden van gezondheidscrisis in Le Soir. Ik blijf de experts bedanken die ons in deze titanische opdracht hebben gesteund, ondanks de beperkingen. Alles moest worden uitgevonden en we deden het samen. Federale overheid, deelstaten, experts.

Interview BBC World News over de bestorming van het Capitool

Democratie is fragiel en nooit verworven. Wat in het Capitool is gebeurd, heeft dat aangetoond. België beschouwt respect voor democratische instellingen en waarden als essentieel in alle relaties, ook die met de Verenigde Staten. Ze zijn en blijven één van onze nauwste bondgenoten. Herbekijk mijn boodschap live op BBC World News.

België rondt tweejarig mandaat in de VN Veiligheidsraad af

Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan.

Bilaterale ontmoetingen met de Armeense en de Azerbeidjaanse Ministers van Buitenlandse Zaken

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov.

Informele ministeriële bijeenkomst EU-LAC

“In het licht van de COVID-crisis moeten de EU, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied de banden aanhalen en de mogelijkheden bekijken voor samenwerking op langere termijn. Digitale economie, technologie en innovatie, connectiviteit, hernieuwbare energie en de strijd tegen klimaatverandering zijn sectoren van de toekomst, die ons dichter bij elkaar kunnen brengen.” Dat is de boodschap die ik heb gebracht naar aanleiding van de informele ministeriële bijeenkomst EU-LAC.

Sophie Wilmès benadrukt het belang van het Internationaal Strafhof in de strijd tegen straffeloosheid en voor de versterking van de rechtsstaat

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft vandaag het woord genomen tijdens de 19e zitting van de Vergadering van de Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, de oprichtingsakte van het Internationaal Strafhof.

Mondelinge vragen over de Brexit

Wat Brexit betreft, verkies ik deadlines die wat verschoven worden boven een slecht akkoord. Maar we moeten klaar zijn voor elk scenario. Daarom verdedigt België al lang het Brexit Adjustment Reserve en hebben we opgeroepen tot noodprocedures. Hierbij het antwoord dat ik gisteren aan het parlement heb gegeven.

Internationale dag van de Rechten van de Mens: België blijft pleitbezorger van universaliteit van mensenrechten

Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir onderstrepen dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen.