Bilaterale ontmoeting met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Sameh Shoukry

Vandaag, dinsdag 13 juli, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een ontmoeting gehad met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, dhr Sameh Shoukry. Gisteren zagen ze elkaar al samen met hun EU-collega’s in de aanloop naar de Raad Buitenlandse Zaken.

Bilaterale ontmoeting met de EU-Commissaris voor Crisisbeheer, Z.E. Janez Lenarčič

Vandaag, dinsdag 13 juli, heeft de vicepremier en minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès een ontmoeting gehad met de Europese commissaris voor crisisbeheer, de heer Janez Lenarčič, om de situatie in Ethiopië te bespreken.

Bilaterale ontmoeting met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, H.E. Sigrid Kaag

Vandaag, maandag 12 juli, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, Sophie Wilmès, een ontmoeting gehad met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Sigrid Kaag.

Raad van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van 12 juli: conclusies

Vandaag, maandag 12 juli, zijn vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Brussel voor een Raad Buitenlandse Zaken.

Aanvullend pensioen nu ook beschikbaar voor contractuele werknemers van drie federale openbare instellingen

De tweede pensioenpijler van de federale administratie zal in de toekomst ook toegankelijk zijn voor alle contractuele personeelsleden van drie federale openbare instellingen, namelijk de Koninklijke Muntschouwburg, het Rekenhof en de Hoge Raad voor Justitie, zoals nu al het geval is voor een aantal andere openbare instellingen.

Equal Rights Coalition: geëngageerd voor LGBTIQ-rechten

De Vice-eerste minister Wilmès nam het woord tijdens de Equal Rights Coalition. Ze benadrukte dat de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie en geslachtskenmerken, alsook het versterken van de veiligheid van LGBTIQ-personen prioriteiten zijn voor België.

Seminarie over het strategisch kompas van de EU

Inleidende verklaring van Sophie Wilmès, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken tijdens het Seminarie over het strategisch kompas van de EU.

Ontmoeting met Z.E. Fuad Hussein, minister van Buitenlandse Zaken van Irak

Vandaag, donderdag 1 juli, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar Iraakse ambtgenoot ontvangen, dhr Fuad Hussein, ter gelegenheid van zijn bezoek aan ons land.

Generation Equality Forum: België hernieuwt het engagement voor de vrouwenrechten

De Vice-eerste minister Wilmès nam het woord tijdens het Generation Equality Forum. Ze kondigde aan dat België de maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld verder zal versterken, door de ontwikkeling van een 6e Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld op basis van het Verdrag van Istanbul, alsook van een 4e Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’.

Ontmoeting met H.E. Donika Gërvalla, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kosovo

Vandaag, woensdag 30 juni, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar Kosovaarse ambtgenote ontvangen, mevrouw Donika Gërvalla, bij haar bezoek aan ons land.

Ontmoeting met H.E. Erika Mouynes, minister van Buitenlandse Zaken van Panama

Vandaag, woensdag 30 juni, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar Panamese ambtgenote ontvangen, mevrouw Erika Mouynes, in de marge van haar bezoek aan de Europese instellingen.

Ministeriële bijeenkomst van de Coalitie tegen Daesh in Rome: conclusies

Vandaag, maandag 28 juni, is vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès naar Rome, Italië, gereisd voor de ministeriële bijeenkomst van de Internationale Coalitie om Daesh te verslaan. Dit was de eerste fysieke ontmoeting in ongeveer twee jaar tijd.