Update over de militaire evacuatie-operatie in Afghanistan

Vandaag, maandag 17 augustus 2021, wordt een zogenaamde evacuatie-operatie voor niet-gevechtsgroepen (NEO) uitgerold. De Defensiestaf legt de laatste hand aan de planning van de evacuatieoperatie in Afghanistan en de militaire eenheden zijn bezig met de laatste voorbereidingen. De eerste fase van operatie NEO is een pre-positioning van transportvliegtuigen naar een veilig gebied in de buurt, namelijk Islamabad, Pakistan. Ze begint met het vertrek van het eerste vliegtuig (Falcon 7X) vanaf de…


Verslag van de officiële missie naar Griekenland

Op woensdag 16 en donderdag 17 juni heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Sophie Wilmès, een officieel bezoek gebracht aan de Helleense Republiek. Het was al verscheidene jaren geleden dat een lid van de Belgische uitvoerende macht Griekenland had bezocht. België en Griekenland onderhouden uitstekende bilaterale betrekkingen en werken op een zeer positieve manier samen binnen de Europese Unie. Deze reis bood de gelegenheid om deze dynamiek te versterken en…


Verslag over de missie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux in Oekraïne

Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei bracht Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een bezoek aan Oekraïne, waar zij aan het hoofd stond van een delegatie van de Benelux-landen, waarvan België momenteel het voorzitterschap bekleedt. Zij werd vergezeld door de ministers van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok (Nederland) en de heer Jean Asselborn (Luxemburg). De delegatie kwam op donderdagmiddag (plaatselijke tijd) aan in Kharkiv, waar zij werd verwelkomd door de heer…


België rondt tweejarig mandaat in de VN Veiligheidsraad af

Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan. “Zo’n mandaat is geen vanzelfsprekende verantwoordelijkheid in tijden van toenemende…


Bilaterale ontmoetingen met de Armeense en de Azerbeidjaanse Ministers van Buitenlandse Zaken

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov. De bilaterale ontmoetingen vonden plaats in de marge van hun bezoek aan Brussel voor de partnerschapsdialoog met de EU. In het licht van de actualiteit, waren de gesprekken voornamelijk gericht op de…


Sophie Wilmès benadrukt het belang van het Internationaal Strafhof in de strijd tegen straffeloosheid en voor de versterking van de rechtsstaat

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft vandaag het woord genomen tijdens de 19e zitting van de Vergadering van de Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, de oprichtingsakte van het Internationaal Strafhof. Deze zitting vindt plaats in Den Haag, maar omwille van de Covid-maatregelen nam minister Wilmès virtueel deel. De minister riep de Staten die partij zijn op om de krachten te bundelen ter ondersteuning van het Hof, zeker in het licht van de…


Mondelinge vragen over dhr. Ahmadreza Djalali

Alleen het gesproken woord telt.   Dames en Heren, Beste Volksvertegenwoordigers,   Eergisteren hebben mijn diensten verontrustende berichten over de Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali ontvangen. Het is niet de eerste keer dat er berichten circuleren over een nakende executie. Wel werden er voor het eerst concrete stappen gezet die wijzen op voorbereidingen van de uitvoering van de doodstraf. De voormalige gastprofessor rampengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, zou zijn…


Beleidsverklaring: inleidende uiteenzetting Buitenlands Beleid, Europese Zaken en Buitenlandse handel

Mevrouw de voorzitster, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Ik ben blij dat ik u vandaag voor het eerst mag toespreken als minister van Buitenlandse Zaken, Europese zaken en Buitenlandse Handel. Eerlijk gezegd ben ik ook heel blij om mijn taak te kunnen hervatten na vijf-en-een-halve week afwezigheid. Deze woensdag vormt de start van een hele reeks bijeenkomsten die ons in de gelegenheid zullen stellen om eerlijke, constructieve en kwaliteitsvolle gedachtewisselingen te houden.…


Het uitbannen van geweld tegen vrouwen: een universeel probleem, een prioriteit voor België

Vandaag, 25 November, is de Internationale Dag voor de Uitbanning van geweld tegen vrouwen en het begin van de campagne “16 dagen activisme tegen gender-gerelateerd geweld”. Geweld tegen vrouwen, een universeel probleem Elke vrouw kan slachtoffer worden van geweld, ongeacht haar afkomst, cultuur, sociale klasse, leeftijd of godsdienst. Ondanks talrijke inspanningen is geen enkel land er tot nu toe in geslaagd een einde te maken aan deze wijdverbreide schending van de mensenrechten.…


Ontmoeting met de Ethiopische Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Dhr Demeke Mekonnen Hassen

Vandaag, woensdag 25 oktober, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië ontmoet, Z.E. dhr. Demeke Mekonnen Hassen, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa. De Vice-eersteminister heeft met haar ambtsgenoot een constructief gesprek gehad over de situatie in de Tigray-regio, waarbij ze te kennen gegeven heeft dat ons land daarover zeer bezorgd is. België is zich bewust van de ernstige humanitaire en…