Mondelinge vragen over dhr. Ahmadreza Djalali

Alleen het gesproken woord telt.   Dames en Heren, Beste Volksvertegenwoordigers,   Eergisteren hebben mijn diensten verontrustende berichten over de Iraans-Zweedse arts Ahmadreza Djalali ontvangen. Het is niet de eerste keer dat er berichten circuleren over een nakende executie. Wel werden er voor het eerst concrete stappen gezet die wijzen op voorbereidingen van de uitvoering van de doodstraf. De voormalige gastprofessor rampengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, zou zijn…


Beleidsverklaring: inleidende uiteenzetting Buitenlands Beleid, Europese Zaken en Buitenlandse handel

Mevrouw de voorzitster, Dames en heren volksvertegenwoordigers, Ik ben blij dat ik u vandaag voor het eerst mag toespreken als minister van Buitenlandse Zaken, Europese zaken en Buitenlandse Handel. Eerlijk gezegd ben ik ook heel blij om mijn taak te kunnen hervatten na vijf-en-een-halve week afwezigheid. Deze woensdag vormt de start van een hele reeks bijeenkomsten die ons in de gelegenheid zullen stellen om eerlijke, constructieve en kwaliteitsvolle gedachtewisselingen te houden.…


Het uitbannen van geweld tegen vrouwen: een universeel probleem, een prioriteit voor België

Vandaag, 25 November, is de Internationale Dag voor de Uitbanning van geweld tegen vrouwen en het begin van de campagne “16 dagen activisme tegen gender-gerelateerd geweld”. Geweld tegen vrouwen, een universeel probleem Elke vrouw kan slachtoffer worden van geweld, ongeacht haar afkomst, cultuur, sociale klasse, leeftijd of godsdienst. Ondanks talrijke inspanningen is geen enkel land er tot nu toe in geslaagd een einde te maken aan deze wijdverbreide schending van de mensenrechten.…


Ontmoeting met de Ethiopische Minister van Buitenlandse Zaken, Z.E. Dhr Demeke Mekonnen Hassen

Vandaag, woensdag 25 oktober, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië ontmoet, Z.E. dhr. Demeke Mekonnen Hassen, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa. De Vice-eersteminister heeft met haar ambtsgenoot een constructief gesprek gehad over de situatie in de Tigray-regio, waarbij ze te kennen gegeven heeft dat ons land daarover zeer bezorgd is. België is zich bewust van de ernstige humanitaire en…


Sophie Wilmès en Meryame Kitir onderlijnen Belgisch engagement inzake kinderrechten

Vandaag viert de wereld internationale kinderrechtendag. Het VN Kinderrechtenverdrag en de Protocollen zetten landen er wereldwijd toe aan om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind, om te investeren in specifieke domeinen zoals onderwijs, om maatregelen te nemen tegen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderarbeid, en om kinderen te beschermen in gewapende conflicten. Toch blijft het een uitdaging om kinderrechten…


Sophie Wilmès vraagt aandacht voor slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad).…


Debriefing van de Raad van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020

Vandaag, 12 oktober, zijn de Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten in Luxemburg samengekomen voor een Raad Buitenlandse Zaken, voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Josep Borrell. Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigde België. Op de agenda verschillende dossiers waarover grote bezorgdheid is bij de lidstaten, in het bijzonder de toekomstige relatie met Rusland na de…


© Belgium MFA

World Day against the #DeathPenalty

De meeste landen passen de doodstraf niet meer toe. Andere nog wel – soms voor zaken als godslastering of homoseksualiteit. Op deze 10de oktober herhaalt België zijn engagement voor de afschaffing ervan. Lees meer over waarom we oproepen tot #AbolitionNow


© Belgium MFA

Felicitaties aan het Wereldvoedselprogramma, met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede!

Felicitaties aan het Wereldvoedselprogramma, met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede! Jullie zorgen ervoor dat miljoenen van ’s werelds meest kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen niet sterven van honger. België steunt jullie voortdurende inspanningen voor wereldvoedselzekerheid. Lees hier ons persbericht


Telefoongesprek met mijn Franse collega, staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune

Zeer interessant telefoongesprek met mijn Franse collega, staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune. We delen de overtuiging dat er tijdens deze covidcrisis nood is aan een geharmoniseerde Europese aanpak, met name voor het vrij verkeer binnen de Europese Unie. 🇧🇪🇪🇺🇫🇷