© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Antwoord op parlementaire vragen

Vragen over het economische relanceplan en de financiële situatie van de ziekenhuizen.

De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet

Tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 27 mei is – op voorstel van de Onderwijsministers en na advies van de GEES - overeenstemming bereikt over de volgende stappen inzake de geleidelijke terugkeer van leerlingen naar school.

Ontmoeting met de deelstaten vertegenwoordigers van de cultuursector

Vandaag ontvingen de federal regering en de deelstaten vertegenwoordigers van de cultuursector om hun verwachtingen te bespreken over concrete onderwerpen zoals bv het statuut van de kunstenaars, de uitbreiding van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis of de afbouw.

Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) om de roadmap die de GEES heeft voorgesteld voor de kinder- en jeugdactiviteiten deze zomer te bespreken.

Antwoord op parlementaire vragen over de Coronacrisis – relanceplan en de Zorgsector

Ik heb bevestigd voor de kamerleden dat de volmachtsbesluiten over het zorgpersoneel onmiddellijk opgeschort zijn en zaterdag definitief opgeheven worden, met het akkoord van de 10 partijen die ze destijds hebben goedgekeurd.

Ontmoeting met de vertegenwoordigers van Take Care of Care

Moeilijke tijden nodigen uit tot luisteren en dialoog. Op donderdag 14 mei ontvingen we de burgerbeweging "Take Care of Care" om hun manifest voor de toekomst van de gezondheidszorg in België te bespreken.

Bezoeken aan Deltaziekenhuis en UMC Sint-Pieter

De bezoeken aan Deltaziekenhuis en UMC Sint-Pieter waren belangrijke momenten van ontmoeting en dialoog voor zowel het verplegend personeel als voor mij. De gezondheidssituatie, mentale belasting, waardering van het beroep, financiering van de gezondheidszorg - het is allemaal besproken.

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Met de kamerleden en senatoren hebben we het toekomstige begrotingskader en de relancestrategie besproken die op Europees niveau moeten worden aangenomen om de gevolgen van de Coronacrisis te kunnen opvangen. Meer dan ooit heeft Europa de kans om zijn meerwaarde te tonen. 🇪🇺 Laat ons die kans grijpen.

SWP_1117

Antwoord op parlementaire vragen over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad

Antwoorden tijdens het vragenuur in de Kamer. Horeca en Cultuur zijn twee sectoren waar de experts zich de komende dagen en weken mee bezig zullen houden. Tegelijk blijven we de volgende etappes in de afbouw verfijnen.