Vandaag, donderdag 17 februari, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, een ontmoeting gehad met de minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van Burundi, dhr. Albert Shingiro, ter gelegenheid van diens bezoek aan Brussel voor de topontmoeting tussen de EU en de Afrikaanse Unie. Deze ontmoeting volgt op een eerste kennismaking tussen de twee ambtgenoten in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York in september 2021.

België verwelkomt de bereidheid van de Burundese autoriteiten tot dialoog en de eerste vooruitgang die op het gebied van de mensenrechten worden vastgesteld. Dankzij deze vorderingen konden de beperkingen in verband met artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou op 8 februari worden opgeheven. Gezien de lange weg die nog af te leggen is, moedigt ons land de autoriteiten aan in hun vastberadenheid om de verbintenissen na te komen die zijn aangegaan in de “routekaart” die is opgesteld in het kader van de politieke dialoog tussen Burundi en de EU. De vicepremier herinnerde aan het belang dat België hecht aan voortdurende vooruitgang wat betreft, onder meer, de strijd tegen straffeloosheid, vrouwenrechten, goed bestuur en de rechtsstaat. Ons land hoopt, als teken van concrete vooruitgang, dat Burundi zal samenwerken met de toekomstige speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten, die in maart zal worden benoemd.

Tot slot bespraken de ministers ook de betrekkingen van Burundi met zijn buurlanden en de impact daarvan op de regionale context, met inbegrip van de veiligheids- en humanitaire situatie.