Van 2 tot 6 februari 2022 brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een officieel bezoek aan het Sultanaat van Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Ze werden vergezeld door vice-eersteminister en minister van Buitenlandse zaken en Buitenlandse Handel, Sophie Wilmès. Het ging om het eerste koninklijk bezoek buiten de Europese Unie sinds de start van de coronapandemie.

Oman

Het bezoek startte in het Sultanaat van Oman, op uitnodiging van Z.M. Sultan Haitham bin Tariq. Het was de eerste keer sinds zijn aantreden dat de nieuwe sultan een Europees staatshoofd in Oman verwelkomde. De Vorsten, vice-eersteminister Wilmès en Minister van Energie Tinne Van der Straeten – eveneens aanwezig tijdens dit officiële bezoek aan het Sultanaat van Oman – werden in het Koninklijk Paleis in Muscat verwelkomd. Ze hadden een ontmoeting met Sultan bin Tariq alvorens deel te nemen aan een infosessie over energie (in het bijzonder groene waterstof), in aanwezigheid van een delegatie van Omaanse en Belgische bedrijfsleiders. Vervolgens brachten ze een bezoek aan de Sultan Qaboos-moskee.

De vicepremier had hierna een ontmoeting met haar ambtgenoot, de minister van Buitenlandse Zaken van Oman, Sayyid Badr Albusaidi. Tijdens de ontmoeting benadrukte vicepremier Wilmès de goede relaties tussen onze twee landen en besprak ze diverse belangrijke kwesties in de Golfregio, met name het conflict in Jemen, waarmee Oman zijn westelijke grens deelt. Ook de kwestie van de mensenrechten werd besproken, met bijzondere aandacht voor de vrouwenrechten.

Op vrijdag 3 februari is de Belgische delegatie naar Duqm afgereisd om de nieuwe haven officieel te openen. Dit project is het resultaat van een gelijkwaardig partnerschap tussen het Omaanse bedrijf Asyad en het Belgische consortium CAP (Consortium Antwerp Port). De haven van Duqm bevindt zich, wat de zeeroutes betreft, op een strategische plaats, dicht bij zowel Azië als Afrika. In een toespraak tot de Vorsten, de Omaanse autoriteiten en een groep Belgische en Omaanse economische actoren benadrukte vice-eersteminister Wilmès de voordelen van dit project, zowel op het vlak van jobcreatie – in beide landen – als op het vlak van het delen van kennis en expertise. Vlakbij wordt de productiesite voor groene waterstof ‘Hyport’ ontwikkeld, ook het resultaat van een Belgisch-Omaanse samenwerking, dat tot doel heeft competitieve groene energie te produceren en te leveren aan internationale klanten, met name via Belgische havens. Dit project krijgt weerklank met de ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming (MoU) over dit onderwerp tussen de ministers van Energie van beide landen in september 2021. De aanwezigheid van Belgische actoren bij deze initiatieven getuigt van de wereldwijde erkenning van de knowhow van onze bedrijven op het gebied van zeevaart, havens en hernieuwbare energie.

Verenigde Arabische Emiraten

Vrijdagmiddag is de Belgische delegatie aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten. De vice-eersteminister reisde naar Dubai voor een ontmoeting met haar ambtgenoot, de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, Sjeik Abdullah bin Zayed Al Nahyane, en met de minister voor Internationale Samenwerking, mevrouw Reem Ibrahim Al Hashimi. In 2021 vierden we het vijftig jaar bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten. De versterking van onze betrekkingen blijkt ook uit de recente overeenkomsten die tussen beide landen werden gesloten op het gebied van justitie en politie. De Emiraten zijn ook de grootste economische partner van België in het Midden-Oosten. Gedurende meer dan twee uur hebben de twee ministers een reeks bilaterale dossiers doorgenomen, belangrijke regionale kwesties besproken – Jemen, Iran, Syrië, de Sahel, het vredesproces in het Midden-Oosten – en de balans opgemaakt van kwesties die België belangrijk vindt, zoals de mensenrechten. De minister veroordeelde ook krachtig de recente aanvallen op luchthaven- en energiefaciliteiten in de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij drie burgerslachtoffers zijn gevallen. Dit onderhoud bood de vicepremier de gelegenheid haar ambtgenoot te feliciteren met de organisatie van de wereldtentoonstelling 2020.

De Vorsten, vice-eersteminister Wilmès, vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden brachten zaterdag een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in het kader van de “Belgische Nationale Dag”, waarop ons land werd geëerd met een officiële plechtigheid in aanwezigheid van de lokale autoriteiten en een reeks andere festiviteiten, zoals de reconstructie van de Ommegangoptocht op het expoterrein. De delegatie bezocht het Belgisch paviljoen – de “Green Arch”- gewijd aan slimme mobiliteit, verbonden steden en innovatie, net als het paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten. Vicepremier Wilmès had, samen met de Vorsten, een ontmoeting met Sjeik Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vicevoorzitter en premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Sophie Wilmès maakte van haar aanwezigheid op het expoterrein ook gebruik om andere paviljoenen te bezoeken, namelijk die van Zuid-Korea, Australië, Pakistan en Indonesië.