Mondelinge vraag over de spanningen tussen Rusland en de NAVO

Enkel het gesproken woord telt

De militaire opbouw en de agressieve retoriek van Rusland ten aanzien van Oekraïne zijn onaanvaardbaar. België bevestigt zijn volledige steun aan de soevereiniteit en de integriteit van het Oekraïense grondgebied.

Wat Rusland betreft, roepen wij op tot dialoog, transparantie en de-escalatie.

Wat zijn ambitie betreft om tot de NAVO toe te treden, steekt Oekraïne inderdaad deze ambitie om zowel tot de NAVO als tot de EU toe te treden niet onder stoelen of banken. Het is duidelijk dat voor president Poetin het lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO een sterke rode lijn is.

Er zij op gewezen dat de NAVO een opendeurbeleid inzake lidmaatschap voert en dat de geallieerden de besluiten respecteren die zijn genomen tijdens de top van Boekarest in 2008, waar de wens van Oekraïne om lid te worden van de NAVO werd erkend, maar tevens is benadrukt dat er nog hervormingen nodig zijn voordat dit kan gebeuren.

De beslissing om een land uit te nodigen zich bij het Bondgenootschap aan te sluiten is, en ik benadruk, een politieke beslissing, dat door de Noord-Atlantische Raad wordt genomen op basis van een consensus tussen alle geallieerden en niemand anders.

Dat gezegd zijnde. Ik herinner eraan dat de NAVO een defensieve alliantie is die geen enkele bedreiging vormt voor Rusland als Rusland geen agressie pleegt. De NAVO blijft openstaan voor dialoog met Rusland, zoals op 16 december in een verklaring van het Bondgenootschap publiekelijk is bevestigd.

Anderzijds moeten de westerse landen, als zij oproepen tot de-escalatie, transparantie en dialoog, ook ondubbelzinnig de prijs bekendmaken die Moskou in geval van een aanval zou betalen en zich op alle scenario’s voorbereiden. Het is in die zin dat de EU tijdens de Europese Raad van 16-17 december heeft besloten een afschrikkend sanctiepakket voor te bereiden.

Dialoog, zei ik net. Wij hopen dat de NATO-Russia Council zo spoedig mogelijk begin januari bijeen kan komen. Evenals de bilaterale ontmoeting tussen de VS en Rusland in het begin van 2022.

Zoals ik al zei, een de-escalatie mogelijk maken en ik zal, evenals de NAVO en de Europese Unie, de evolutie van de situatie de komende dagen uiteraard zeer waakzaam blijven opvolgen.