Mondelinge vragen over de crisis in Oekraïne

Enkel het gesproken woord telt

Het is inderdaad een zwarte dag, een zwarte dag voor de vrede, een zwarte dag voor Europa, en bovenal voor het Oekraïense volk.

Vanmorgen vroeg zette Rusland, zoals u weet, een nooit geziene aanval in op Oekraïne. Wij veroordelen deze aanval in de sterkst mogelijke bewoordingen. Wij veroordelen ook de betrokkenheid van Belarus bij deze aanvallen.

Deze gevechten hebben nu al geleid en zullen blijven leiden tot het verlies van mensenlevens en tot veel leed. Met een gedachte aan de slachtoffers en hun dierbaren wil ik nogmaals onze boodschap van eenheid en solidariteit met Oekraïne en zijn bevolking herhalen.

Samen met de secretaris-generaal van de VN en onze internationale en Europese partners roepen wij Rusland op zijn militaire operaties in Oekraïne onmiddellijk te staken en zijn troepen terug te brengen binnen zijn grenzen.

De recente ervaring leert ons duidelijk dat de kans klein is dat deze oproep door enige feiten wordt gevolgd. Daarom moet er een reactie komen die in verhouding staat tot deze ongekende aanval.

We moeten duidelijk zijn: Moskou gedraagt zich offensief, oorlogszuchtig. Deze aanvallen zijn op geen enkele manier uitgelokt door Kiev.

De voorbije weken hebben wij het aantal communicatiekanalen, ontmoetingen en voorstellen verder opgevoerd. Hoewel de Russische president beweert dat hij een manier wil vinden om tot een dialoog te komen, heeft hij door zijn optreden laten zien dat zijn werkelijke doel is om meer troepen langs de grenzen van Oekraïne te verzamelen, om zo de voorwaarden te creëren voor een massieve invasie.

Ik heb de Russische ambassadeur in België gisteren op de middag ontboden om hem onze krachtige veroordeling van het Russische optreden duidelijk te maken.

Naast de vergaderingen die al gemeld werden door de Eerste minister, voeg ik toe dat er om 16.00uur ook een virtuele ministeriële OVSE-vergadering is, die ik zal bijwonen. Deze namiddag is er eveneens een bijeenkomst van de Raad van Europa om mogelijke maatregelen tegen Rusland te bespreken waaronder een mogelijke schorsing van Rusland uit de Organisatie.

Morgenmiddag volgen een virtuele NAVO Summit en een Raad Buitenlandse Zaken van de EU. Waar we onze diplomatieke relatie met Rusland zeker zullen bespreken, alsook de toekomstige sancties. We zullen ook moeten spreken over de ‘way forward’. We hebben al 1.2 miljard gemobiliseerd voor macro-economische steun en maatregelen genomen in het kader van ‘l’European Peace Facility’. Op Belgisch niveau hebben we gisteren een pakket aan civiele en militaire steun aangekondigd en ik pleit ervoor dat we dit blijven doen op EU- en bilateraal niveau in functie van de toekomstige noden.

Wat de sancties betreft, was het duidelijk dat er na de goedkeuring van een eerste sanctiepakket nog een pakket zou volgen in geval van verdere agressie. Daarom pleit ik ervoor dat dit tweede pakket massief, snel en gedecideerd is. Hierover moet dus snel een beslissing komen om – mocht dat nodig zijn – onze eenheid en vastberadenheid te benadrukken.

En als ik het heb over eenheid, dan heb ik het over strenge sancties, op Europees niveau in overleg met onze Amerikaanse en Canadese bondgenoten en die van het Verenigd Koninkrijk. Gisteravond waren er VN-vergaderingen. Weet u welk land, behalve Rusland, deze daden probeerde te rechtvaardigen? Hier weten we dat het de PVDA is, daar was het Syrië. Dus u, meneer, doet mee aan de Russische propaganda. Dus misschien maakt het u blij, maar ik schaam me.

(applaus)

Wat de Belgen ter plaatse en onze ambassade betreft, zijn er momenteel ongeveer 250 Belgen, leden van hun kerngezin en Luxemburgers – – voor wie wij de verantwoordelijkheid hebben genomen om voor hen te zorgen, geregistreerd. Zij kregen inderdaad al enkele weken het advies het land te verlaten.

Ik benadruk dit nogmaals, omdat de wereld helaas vol crises zit. Als Buitenlandse Zaken mededelingen doet, is dat geen grapje. Als Buitenlandse Zaken u vraagt het grondgebied te verlaten, doe dat dan alstublieft op een manier die in overeenstemming is met deze mededelingen. Want wanneer de situatie plots verslechtert, zeer snel van het ene uur op het andere, vermindert het vermogen om het grondgebied te verlaten of kan het zelfs helemaal verdwijnen. Dus de mensen die er nog steeds zijn, blijven we steunen, blijven we helpen. Onze ambassadeurs zijn er, Buitenlandse Zaken is er, ze zijn er nog steeds om hen te steunen. Wij wensen hen uiteraard veel moed toe. Ik denk dat wij allen hier zijn om hen te steunen, om het Oekraïnse volk te steunen en om we hopen dat de zaken zo snel mogelijk worden opgelost.

Ik dank u.