Mondelinge vragen in de kamer - NAVO

Vanmiddag in de Kamer werd ik door verschillende parlementsleden ondervraagd over de voorbije NAVO-meeting. Op die manier kreeg ik de mogelijkheid om de inhoud van de besprekingen toe te lichten. Ik heb er ook nogmaals op gewezen dat Europese defensie en de NAVO geen concurrenten zijn. Een versterkte Europese pijler binnen het Bondgenootschap is zowel voor de NAVO als de EU een voordeel.…


COP25 - Sophie Wilmes

COP25 - Toespraak van de Eerste minister

Mijnheer de secretaris-generaal, Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders, Dames en heren delegatieleiders, Dames en heren, Staat u mij toe allereerst Spanje en Chili te bedanken met de organisatie van deze 25e Conferentie van de Partijen hier in Madrid. Zoals de Groothertog van Luxemburg terecht heeft opgemerkt: “samen zijn we sterker.” En dat is volgens mij de geest waarna we op zoek moeten tijdens de werkzaamheden van deze COP25. Er komt een dag dat de toekomstige generaties…


Sophie-wilmes-actualites-seance-pleniere-21-11-2019-10

Plenaire vergadering - Mondelinge vragen aan de regering

Mondelinge vragen aan de regering vanmiddag in de Kamer. Kinderrechten en cyberveiligheid werden behandeld. Ook de situatie van moeders uit jihadistische kringen volgen we op de voet. België blijft bij zijn standpunt dat het enkel kinderen repatrieert.……


ROYALS KING FEAST 15 NOVEMBER PARLIAMENT

Koningsdag - Toespraak van de Eerste minister

Sire, Mevrouw, Monseigneur, Mijnheer de Kamervoorzitter, Mevrouw de Senaatsvoorzitster, Dames en heren ministers, Dames en heren parlementsleden, Dames en heren, Op 25 oktober jongstleden vierde Prinses Elisabeth haar 18de verjaardag. De sprekers die vóór mij het woord hebben genomen, hebben het belang van deze gebeurtenis voor ons land en het enthousiasme die ze heeft gewekt, correct beschreven. En de sympathie en de affectie die ze van zovele mensen krijgt, getuigen hiervan. Deze tekenen van…


La Chambre De Kamer

Brand in Bilzen - reactie tijdens de plenaire vergadering

Zoals elke democraat zullen wij alle daden van geweld en haat met klem blijven veroordelen. Onze democratieën zijn doordrenkt met dialoog en respect, dat moeten ze blijven. Zie hier de boodschap van mijn betoog op deze donderdag in de Kamer over de brand in Bilzen.