Enkel het gesproken woord telt

Mijnheer de voorzitter,

België schaart zich volledig achter de verklaring van de Europese Unie. Gezien de ernst van de situatie, wil ik ook in mijn nationale hoedanigheid het woord voeren.

Geachte collega’s, wij maken een van de donkerste momenten in de geschiedenis van Europa door.

Ik wil eerst herhalen dat wij de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen ondubbelzinnig steunen.

Ik veroordeel in de krachtigste bewoordingen de agressie van Rusland tegen Oekraïne, die er kwam zonder enige dreiging of zelfs provocatie van Oekraïnse zijde.

Door zijn optreden schendt Rusland ernstig de beginselen van het internationaal recht en de verbintenissen die in het kader van de OVSE zijn aangegaan. De internationale orde die de grondslag legt voor vrede in Europa en in de wereld is ernstig in gevaar.

De voorbije maanden heeft Rusland een beroep gedaan op het beginsel van de ondeelbaarheid van de veiligheid, met het verzoek dat geen enkele staat beslissingen neemt in verband met zijn veiligheid ten nadele van de veiligheid van andere staten. Moskou heeft zojuist de beginselen waarop het zich heeft beroepen flagrant geschonden.

Geachte collega’s, wij zijn open blijven staan voor dialoog en hebben het aantal communicatiekanalen opgevoerd; Rusland heeft deze afgewezen en begaat nu het onherstelbare. Samen met onze partners en bondgenoten werken wij aan onmiddellijke reacties die enorme gevolgen en hoge kosten voor Rusland met zich mee zullen brengen

Wij doen een beroep op Rusland om onmiddellijk een einde te maken aan deze agressie, het internationaal humanitair recht ten volle te eerbiedigen, toegang en bijstand te verlenen aan alle personen in nood en de veiligheid van de speciale waarnemingsmissie van de OVSE te waarborgen.

Al mijn steun en gedachten gaan uit naar de bevolking van Oekraïne. Zij zullen geconfronteerd worden met het verlies van mensenlevens en diep lijden. Ik wil nogmaals onze boodschap van eenheid en solidariteit herhalen.

Ik verzoek u deze verklaring toe te voegen aan het bulletin van vandaag.

Ik dank u.