Plenaire vergadering van woensdag 12 mei 2021: mondelinge vragen

Mondelinge vragen over het Israëlisch-Palestijns conflict Enkel het gesproken woord telt   Dank u voor uw vragen over dit pijnlijk actueel onderwerp. Net als u maak ik mij inderdaad grote zorgen over de escalatie van de spanningen die Israël en de Palestijnse gebieden in een nieuwe gewelddadige en gevaarlijke spiraal doen belanden. Zij brengen de toekomst in gevaar van een vredesproces dat opnieuw op gang moet worden gebracht. België doet een dringende oproep aan alle partijen om de…


10de verjaardag van de Conventie van Istanbul van de Raad van Europa

Vandaag vieren wij de tiende verjaardag van de Conventie van Istanbul van de Raad van Europa. Deze Conventie stelt de hoogste internationale normen vast voor de preventie van geweld tegen vrouwen. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag, waarin uitgebreide wettelijke normen zijn vastgesteld om het recht van vrouwen op vrijwaring van geweld te waarborgen. Het is ook een succesverhaal: op dit moment hebben 34 landen het…


Europadag en lancering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Het mag duidelijk zijn dat Europa een grote invloed heeft op ons dagelijkse leven hier in België. Europa beschermt onze fundamentele rechten en vrijheden. Europa houdt onze producten en ons voedsel veilig, laat ons overal betalen met dezelfde munt, geeft ons werk via de eenheidsmarkt, bestelt vaccins en doet grote investeringen in research en de industrieën van de toekomst. Europa zal ons ook, eens de pandemie achter de rug is,…


Toespraak 1 mei 2021

Goedemorgen allemaal, Ik ben verheugd om op deze zaterdagmorgen opnieuw in uw midden te zijn en met u het 1 mei-congres van het Mouvement Réformateur te openen. Ook dit jaar moesten we creatief zijn om onze afspraak te kunnen laten doorgaan. Omdat we vasthouden aan onze liberale eerste mei. Maar de strijd tegen covid-19 is nog niet voorbij en we moeten voorzichtig blijven. Ik verheug me er in ieder geval op om u allen – militanten, sympathisanten, verkozen liberalen – weer te zien…


Plenaire vergadering van donderdag 29 april 2021: interpellaties

Interpellaties over het Mercosur-akkoord Enkel het gesproken woord telt Dank u voor deze dubbele interpellatie die me de mogelijkheid biedt om het standpunt van de Belgische regering over de vrijhandelsovereenkomst met de Mercosur te herhalen. Zoals u zei, is er de laatste tijd inderdaad veel over deze overeenkomst gesproken en is er ook kritiek op gekomen, op Europees maar ook op Belgisch niveau. En ik deel volledig uw standpunt wanneer u zegt hoe belangrijk handelsakkoorden zijn voor onze…


Plenaire vergadering van donderdag 25 maart 2021: mondelinge vragen

Mondelinge vragen over de reactie van China op de EU-sancties Enkel het gesproken woord telt Op maandag 22 maart hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gestemd over een nieuwe lijst van sancties in het kader van het EU Globaal Mensenrechten-sanctieregime opgesteld op basis – en we moeten dat in herinnering brengen – van objectieve en verifieerbare elementen en het weerspiegelt de ernstige bezorgdheid die op Europees niveau wordt gedeeld over de situatie in Xinjiang. Met dit…


65ste zitting van de VN- Commissie inzake de positie van de vrouw

Algemeen Debat – Interventie van België – Vrije vertaling –   Mijnheer de voorzitter, Geachte vertegenwoordigers, Dames en heren,   Zoals de secretaris-generaal van de VN onlangs zei: gendergelijkheid is misschien wel ’s werelds grootste uitdaging op het gebied van de mensenrechten. Meer dan 25 jaar geleden hebben wij ons in Beijing ertoe verbonden moedige stappen te ondernemen om dit doel te…


Ontwapeningsconferentie: toespraak

– Vrije vertaling – Mijnheer de Voorzitter, Excellenties, Staat u mij toe, mijnheer ambassadeur Gonçalo Mello Mourao, u allereerst te feliciteren met uw aanvaarding van het voorzitterschap van de Ontwapeningsconferentie. Ik verzeker u de steun van België bij uw werk en wens u veel succes. Staat u mij ook toe elk van de leden van de P6+2 hartelijk te danken voor de intense samenwerking met het oog op de goedkeuring…


Toespraak ter gelegenheid van de 46e zitting van de Mensenrechtenraad

– Vrije vertaling – Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Secretaris Generaal, Mevrouw de Hoge Commissaris, Excellenties, beste collega’s, Dames en Heren,   Het is mij een genoegen en een voorrecht om deze vergadering op hoog niveau te mogen toespreken. Hoewel ik mij volledig aansluit bij de verklaring van de Europese Unie, wil ik u graag de prioriteiten van de Belgische regering en enkele reflecties over de…


Tussenkomst naar aanleiding van de stakeholderconsultatie rond de National Baseline Assessment over 'Ondernemingen en Mensenrechten'

– Vrije vertaling –   Beste deelnemers, Ik zou het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling willen bedanken voor de organisatie van deze uitwisseling. Ik wil ook alle leden van de Werkgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen bedanken voor hun waardevollewerk bij de ontwikkeling van het eerste Nationaal Actieplan inzake het Bedrijfsleven en de Mensenrechten en het actieve toezicht op de uitvoering van de verschillende acties in dit plan. En ik ben bijzonder verheugd…