Sophie Wilmès keert terug naar het federaal parlement

Vandaag, donderdag 22 september, keert Sophie Wilmès terug naar de Kamer van…


Sophie Wilmès legt haar functies in de federale regering neer

Op donderdag 14 juli heeft Sophie Wilmès, nadat ze de premier op de hoogte…


Ministers Wilmès en Kitir houden strijd tegen gendergerelateerd geweld hoog op de agenda

25 november 2021 markeert de 30ste verjaardag van de internationale campagne…


Algemene beleidsnota Federale Culturele Instellingen: inleidende uiteenzetting

Enkel het gesproken woord telt   Mijnheer de Voorzitter, Vorig jaar rond…


Bilaterale vergadering met de Duitse Minister van Staat voor Europa, Z.E. Michael Roth

Vandaag, maandag 22 november, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en…