Vrije vertaling van het Engels 

Verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van Albanië, Andorra, Australië, België, Bosnië-Herzegovina, Duitsland, Estland, Indonesië, IJsland, Canada, Kosovo, Malawi, Mongolië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Tonga en het Verenigd Koninkrijk:

Elk voorjaar gaat het begin van het nieuwe schooljaar in Afghanistan gepaard met hoge verwachtingen en hoop van miljoenen leerlingen om hun klasgenoten en vrienden weer te zien, hun lessen en opleiding voort te zetten, vooruit te komen in het leven.

Als vrouwen en ministers van Buitenlandse Zaken zijn wij diep teleurgesteld en bezorgd dat meisjes in Afghanistan dit voorjaar de toegang tot middelbare scholen zal worden ontzegd. De beslissing van de Taliban om het secundair onderwijs tot nader order op te schorten is bijzonder verontrustend, aangezien wij herhaaldelijk van hen de verzekering hebben gekregen dat ze van plan waren alle scholen voor alle kinderen te openen.

We roepen de Taliban op hun verbintenissen ten aanzien van de bevolking van Afghanistan na te komen en de door Afghanistan ondertekende internationale verdragen na te leven. We doen een beroep op de Taliban om op hun recente beslissing terug te komen en gelijke toegang op alle onderwijsniveaus in alle provincies van het land toe te staan. Praktische moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een niet-discriminerend onderwijsbeleid moeten worden overwonnen.

Wij zullen er nauwlettend op toezien of de Taliban zich aan hun beloften houden. We zullen hen beoordelen op hun daden, niet op hun woorden. De reikwijdte en de omvang van het engagement van onze landen in Afghanistan dat verder reikt dan humanitaire bijstand, zal worden gekoppeld aan de resultaten op dit gebied.

Toegang tot onderwijs is een mensenrecht waar elke vrouw en elk meisje recht op heeft. Op individueel niveau leiden onderwijs voor meisjes en participatie van vrouwen tot een beter leven, helpen ze de economische problemen van hun gezinnen te verlichten en vormen ze de basis voor het genot van sociale rechten en politieke vertegenwoordiging. Op collectief niveau kan onderwijs voor meisjes en vrouwen bijdragen tot de ontwikkeling en het welzijn van het land, alsook tot vrede, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. Geen enkel land kan het zich veroorloven het potentieel en de talenten van al zijn burgers niet te benutten.

De onbetwistbare rechten en kansen die de afgelopen decennia voor en door meisjes en vrouwen in Afghanistan zijn gerealiseerd, moeten worden behouden en uitgebreid. Hun hoop en aspiraties als werkelijk gelijkwaardige leden van de Afghaanse samenleving moeten de kans krijgen zich te ontplooien.