Vandaag, donderdag 22 september, keert Sophie Wilmès terug naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Twee maanden geleden legde ze haar ministeriële functies neer om familiale redenen.

“Ook al dwingt mijn gezinssituatie me om mijn engagement voor de Belgen op een andere manier in te vullen, is mijn bereidheid om mijn werk ten dienste van mijn land en voor de burgers verder te zetten perfect intact gebleven. Ik zal de gelegenheid hebben om dit gedeeltelijk vanuit het Parlement te doen.”

Sophie Wilmès wordt effectief lid van de Commissie Grondwet en Institutionele vernieuwing.

“Ik hoop de ervaring die ik in mijn vorige functies heb opgedaan te kunnen gebruiken om ons op deze cruciale kwesties vooruit te helpen. De opeenvolgende crises hebben immers aangetoond dat de structuur en de werking van de staat in de ruimste zin dringend opnieuw moeten worden bekeken met het oog op samenhang, efficiëntie en transparantie. Meer in het algemeen moet de evolutie van de wereld ons er ook toe aanzetten uit te zoeken hoe wij onze democratie kunnen moderniseren om haar fundamenten te behouden: onze waarden en onze vrijheden. Deze fundamenten staan ook centraal in de besprekingen die plaatsvinden in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, waar ik plaatsvervangend lid zal zijn.”

Naast haar werk in de commissie Grondwet zal Sophie Wilmès zich blijven engageren in onderwerpen die haar na aan het hart liggen, in nauwe samenwerking met haar parlementaire collega’s van de Mouvement Réformateur.