21 maart is de Internationale Dag voor de uitroeiing van rassendiscriminatie. De herdenking ervan blijft actueel en noodzakelijk, omdat racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat – net als de onverdraagzaamheid die ermee gepaard gaat – wereldwijd blijven bestaan. Ook vandaag nog is racisme diepgeworteld in de maatschappij, het overstijgt generaties en houdt ongelijkheid en marginalisering in stand.

Telkens racisme zich voordoet hebben wij de morele plicht om het aan de kaak te stellen en te veroordelen. Deze dag is een dag van solidariteit met de slachtoffers van racisme en rassendiscriminatie. Zwijgen is instemmen racisme, en mag daarom geen optie zijn. Vandaag niet, nooit. België veroordeelt en verwerpt ondubbelzinnig alle vormen van racisme, haatzaaierij en opruiing, zowel online als offline.

Om ons doel te bereiken, namelijk de samenleving van dit kwaad te bevrijden, doet België beroep op verschillende VN-mechanismen. Zo werkt België nauw samen met de Commissie die belast is met het toezicht op het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Ook zal ons land gevolg geven aan de aanvaarde aanbevelingen die het afgelopen mei heeft gekregen van het UPR-mechanisme. België blijft zich inzetten voor de goedkeuring van een nationaal actieplan tegen racisme en is ook voorstander van de conclusies over racisme en antisemitisme die de Raad van de EU op 4 maart heeft aangenomen.

De Internationale Dag is ook een gelegenheid om de belangrijke rol van jongeren onder de aandacht te brengen. Sophie Wilmès: “Jongeren zijn altijd al een drijvende kracht geweest achter de wereldwijde manifestaties tegen racisme. Ik moedig hen aan betrokken te blijven. Racisme wordt altijd diep van binnen gevoeld. Het ontneemt jonge mensen kansen – soms zelfs een toekomst. Toekomstige generaties hebben recht op een leven zonder discriminatie.” Voor België speelt het onderwijs in dit verband een cruciale rol. Wij moeten bouwen aan tolerante en inclusieve samenlevingen, in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.