Vandaag, woensdag 6 april, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een onderhoud gehad met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Antony Blinken, tijdens een bilaterale ontmoeting in het Egmontpaleis. Het onderhoud richtte zich in eerste instantie op de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de maatregelen die genomen werden en nog genomen kunnen worden om de Oekraïners te helpen. De vergadering was ook een gelegenheid om de uitdagingen rond het conflict te bespreken, met het oog op de ministeriële NAVO-bijeenkomst, maar ook om de balans op te maken van de bilaterale betrekkingen tussen België en de Verenigde Staten.

De recente beelden uit de stad Bucha hebben de reeds grote vrees voor wreedheden tegen de burgerbevolking bevestigd. Ze werden door beide landen ondubbelzinnig veroordeeld. Sophie Wilmès: “de daders van deze misdaden mogen niet ongestraft blijven. Daarom heeft België alle initiatieven gesteund – in de Mensenrechtenraad van de VN, het Internationaal Strafhof of op het niveau van de OSCE – om de zwaarste misdaden te onderzoeken die in Oekraïne sinds de Russische invasie gepleegd zouden kunnen zijn. We zullen deze weg blijven volgen.”

De acties van de Europese Unie en de Verenigde Staten werden sinds het begin van de spanningen aan de Oekraïense grens gecoördineerd en op elkaar afgestemd. België en de Verenigde Staten delen ook grotendeels hun analyse van de situatie in Oekraïne en zijn het eens over het risico van een langdurig conflict. De vicepremier liet haar ambtsgenoot ook weten dat België bereid is bijvoorbeeld nieuwe economische en energiesancties tegen Rusland en Belarus goed te keuren. Sophie Wilmès: “ons land dringt erop aan om te blijven samenwerken om de mazen in de wet te dichten, die bepaalde achterpoorten op de sancties kunnen doen ontstaan. Bovendien is het van essentieel belang derde landen ervan te overtuigen soortgelijke sancties aan te nemen om de druk op het Kremlin en zijn bondgenoten op te voeren.” Tot slot, herhaalde België zijn bereidheid, gedeeld door de Verenigde Staten, om de Oekraïners te blijven steunen, zowel ter plaatse als wat de opvang op zijn grondgebied betreft.

De situatie in Oekraïne is ook een van de centrale thema’s die tijdens de NAVO- ministeriële zullen worden besproken. Voorafgaand aan de vergadering, herhaalde de vicepremier haar steun voor de huidige aanpak van het Bondgenootschap, die geen partij is in het conflict om te voorkomen dat het zich over het Europese continent en daarbuiten uitbreidt. België is voorstander van bilaterale hulp en steun aan Oekraïne.

Tot slot hebben de twee ambtsgenoten de economische missie van juni 2022 vernoemd, onder leiding van H.K.H. Prinses Astrid, in vertegenwoordiging van Z.M. de Koning en vergezeld door de vicepremier, naar drie Amerikaanse steden: Atlanta, New York en Boston. De Verenigde Staten blijven voor België de belangrijkste handelspartner buiten Europa. De Belgische export is ondanks de pandemie blijven groeien. Deze missie zal zich met name richten op de farmaceutische/biotechsector, hernieuwbare energiebronnen zoals offshore windenergie, FinTech en innovatie zoals de ontwikkeling van artificiële intelligentie, maar ook op infrastructuur, vervoer en logistiek.