Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov. De bilaterale ontmoetingen vonden plaats in de marge van hun bezoek aan Brussel voor de partnerschapsdialoog met de EU. In het licht van de actualiteit, waren de gesprekken voornamelijk gericht op de situatie in en rond Nagorno-Karabach. Het waren directe gesprekken, waardoor een reeks belangrijke onderwerpen als de gezondheidssituatie en de rol van de Minsk-groep openhartig konden worden besproken.

Minister Wilmès stelt vast dat het staakt-het-vuren dat inging op 10 november wordt gerespecteerd, met uitzondering van bepaalde onaanvaardbare handelingen. Daarom vestigde ze de aandacht van haar ambtsgenoten op het belang van de handhaving van het staakt-het-vuren en de effectieve uitvoering ervan. Ook de terugkeer van vluchtelingen en intern ontheemden die het geweld waren ontvlucht, en de uitwisseling van gevangenen en stoffelijke overschotten, kwamen aan bod.

Daarnaast heeft de minister haar grote bezorgdheid geuit over schendingen van het internationaal humanitair recht, aansprakelijkheid ter zake, en de inzet van huurlingen in het conflict, iets wat ons land fel veroordeelt. Minister Wilmès is ook zeer bezorgd  over de humanitaire noden van de bevolking.

“Na 6 weken van gevechten en vernieling is de bevolking van Nagorno-Karabach extra kwetsbaar nu de winter voor de deur staat. België staat, net als de EU en andere EU-lidstaten, klaar om humanitaire hulp te bieden in de vorm van noodgoederen als voedsel en medicijnen. Daarnaast zal ons land, in functie van de doorlichting door VN-agentschappen van de concrete humanitaire, medische en technische noden, bijdragen aan de wederopbouw. In dat verband is ook de inzet van de EU primordiaal. Ons land pleit ook voor de volledige en onvoorwaardelijke terugkeer van ontheemden en voor de bescherming van het culturele en religieuze erfgoed”, aldus Sophie Wilmès.

De minister heeft ook het belang onderstreept van een alomvattende en duurzame oplossing voor de kwestie Nagorno-Karabach. Ze herinnerde haar gesprekspartners eraan dat de grote lijnen van die oplossing, zoals het toekomstige statuut van Nagorno-Karabach, besproken moeten worden in de schoot van de Groep van Minsk van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die wordt voorgezeten door Frankrijk, Rusland en de VS en bemiddelt al sinds de jaren ’90 tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Sophie Wilmès: “De Groep Van Minsk is het enige internationale forum dat gemachtigd is om de onderhandelingen over een alomvattende en duurzame oplossing voor de kwestie Nagorno-Karabach te faciliteren. Ik ben dan ook blij met het initiatief van de covoorzitters van de Minsk-groep en hun recente terreinbezoeken waarmee ze het vredesproces nieuw leven willen inblazen. Ik volg deze kwestie met grote belangstelling, ook en vooral omdat ik ervan overtuigd ben dat een duurzame oplossing mogelijk is en dat die kan leiden tot vrede en stabiliteit in de Zuidelijke Kaukasus en bij uitbreiding het Europese continent.’

© Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation