Sophie Wilmès en Meryame Kitir onderlijnen Belgisch engagement inzake kinderrechten

Vandaag viert de wereld internationale kinderrechtendag. Het VN Kinderrechtenverdrag en de Protocollen zetten landen er wereldwijd toe aan om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind, om te investeren in specifieke domeinen zoals onderwijs, om maatregelen te nemen tegen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderarbeid, en om kinderen te beschermen in gewapende conflicten. Toch blijft het een uitdaging om kinderrechten…


Sophie Wilmès vraagt aandacht voor slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad).…


Debriefing van de Raad van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020

Vandaag, 12 oktober, zijn de Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten in Luxemburg samengekomen voor een Raad Buitenlandse Zaken, voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Josep Borrell. Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigde België. Op de agenda verschillende dossiers waarover grote bezorgdheid is bij de lidstaten, in het bijzonder de toekomstige relatie met Rusland na de…


© Belgium MFA

World Day against the #DeathPenalty

De meeste landen passen de doodstraf niet meer toe. Andere nog wel – soms voor zaken als godslastering of homoseksualiteit. Op deze 10de oktober herhaalt België zijn engagement voor de afschaffing ervan. Lees meer over waarom we oproepen tot #AbolitionNow


© Belgium MFA

Felicitaties aan het Wereldvoedselprogramma, met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede!

Felicitaties aan het Wereldvoedselprogramma, met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede! Jullie zorgen ervoor dat miljoenen van ’s werelds meest kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen niet sterven van honger. België steunt jullie voortdurende inspanningen voor wereldvoedselzekerheid. Lees hier ons persbericht


Telefoongesprek met mijn Franse collega, staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune

Zeer interessant telefoongesprek met mijn Franse collega, staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune. We delen de overtuiging dat er tijdens deze covidcrisis nood is aan een geharmoniseerde Europese aanpak, met name voor het vrij verkeer binnen de Europese Unie. 🇧🇪🇪🇺🇫🇷


© BELGA PHOTO THIERRY ROGE

Mondelinge vragen over het conflict in Nagorno-Karabach

Alleen het gesproken woord telt.   Op 27 september 2020 braken er nieuwe intense gevechten uit tussen Armenië en Azerbeidzjan langs de grens met Nagorno-Karabach. Op dit moment wordt er zwaar gevochten met zware wapens. We zijn zeer bezorgd en we zijn niet de enige. Het is in dit stadium heel moeilijk om in te schatten hoeveel slachtoffers er gevallen zijn, maar we hebben het nu al over tienduizenden vluchtelingen. Het lijkt erop dat er ook verboden wapens worden gebruikt.…


International Day of the Girl

Wereldwijd gaan zo’n 130 miljoen meisjes niet naar school. Zoveel gemiste levenskansen. België blijft ervoor ijveren dat iedereen toegang krijgt tot onderwijs. Dank aan Plan International Belgïe om deze zaak op te nemen.…