Vandaag, woensdag 25 oktober, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië ontmoet, Z.E. dhr. Demeke Mekonnen Hassen, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Europa.

De Vice-eersteminister heeft met haar ambtsgenoot een constructief gesprek gehad over de situatie in de Tigray-regio, waarbij ze te kennen gegeven heeft dat ons land daarover zeer bezorgd is.

België is zich bewust van de ernstige humanitaire en destabiliserende gevolgen voor dat deel van het Afrikaanse continent en hoopt dan ook ten zeerste dat de twee partijen zo snel mogelijk een akkoord bereiken, zodat er een staakt-het-vuren kan komen. Ze pleitte voor een dringende toegang tot het conflictgebied voor humanitaire organisaties en voor de absolute bescherming van burgers in militaire operaties.

De Vice-eersteminister benadrukte tegenover haar gesprekspartner dat dialoog de enige duurzame oplossing is voor het conflict. Zij uitte haar steun aan de bemiddelingsinitiatieven, vooral het initiatief van de Afrikaanse Unie, en moedigde haar gesprekspartner aan deze kans te grijpen.