Vandaag, maandag 17 augustus 2021, wordt een zogenaamde evacuatie-operatie voor niet-gevechtsgroepen (NEO) uitgerold. De Defensiestaf legt de laatste hand aan de planning van de evacuatieoperatie in Afghanistan en de militaire eenheden zijn bezig met de laatste voorbereidingen.

De eerste fase van operatie NEO is een pre-positioning van transportvliegtuigen naar een veilig gebied in de buurt, namelijk Islamabad, Pakistan. Ze begint met het vertrek van het eerste vliegtuig (Falcon 7X) vanaf de militaire luchthaven van Melsbroek, vandaag om 16.00 uur. Aan boord zijn een voorbereidingsteam en een consulair team.

In een tweede fase, in de komende uren, zullen de twee C130’s en een A400M en het NEO-detachement (ongeveer 15 militairen) vertrekken naar Islamabad en van daaruit verschillende retourvluchten uitvoeren naar Kabul, Afghanistan, afhankelijk van het aantal mensen dat geëvacueerd wordt. De transportvliegtuigen die de missie uitvoeren hebben een capaciteit van 100 personen voor de A400 M en 60 personen voor de C130. De operatie kan enkele dagen duren. Daarna zullen alle geëvacueerden naar België worden overgebracht.

De Belgische ambassade in Islamabad blijft het aanspreekpunt en zorgt ervoor dat de mensen in Afghanistan op de hoogte worden gebracht van de relevante informatie. Hun veiligheid en die van hun gezinnen is een prioriteit.

De respectieve FODs en de bevoegde ministers Wilmès, Dedonder en Mahdi zullen morgen een perspunt organiseren, afhankelijk van hoe de situatie ter plaatse zich ontwikkelt.

Sophie Wilmès, minister van Buitenlandse Zaken: “Een evacuatieoperatie is een moeilijke onderneming in omstandigheden die van uur tot uur veranderen. We zullen onze mensen ter plaatse blijven steunen en hen veilig thuisbrengen. We zullen dat doen in overleg en nauwe samenwerking met onze Europese en internationale partners. Voor België is het fundamenteel dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de onrust, door middel van een politieke oplossing die inclusief en onderhandeld is. Mensenrechten en vrijheden, waaronder die van vrouwen en meisjes, moeten altijd worden geëerbiedigd.

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: “In samenwerking met mijn collega’s Sophie Wilmès en Sammy Mahdi en hun respectieve diensten is zonet een evacuatieoperatie van start gegaan. Dit gebeurt niet geïsoleerd, maar in coördinatie met de andere landen ter plaatse. Het Amerikaanse leger geeft aan dat het de luchthaven vooraf zal beveiligen.”

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie: “Er zijn veel Afghanen die banden hebben met België. Afghaanse partners, kinderen met een Belgische ouder, tolken die onze militairen hebben bijgestaan, medewerkers van Belgische vrouwenrechtenorganisaties in Afghanistan… Voor Afghanen die via België geëvacueerd worden, zal ik een humanitair visum verstrekken. Het is een morele plicht.

N.B – Deelname van de pers aan de operatie is niet mogelijk om de mogelijkheden voor evacuatie van mensen te maximaliseren en vanwege de onzekere veiligheidscontext.

Betrokkenen die de ambassade willen bereiken of die vragen hebben over de evacuatieoperatie, kunnen terecht op het centrale nummer van de FOD Buitenlandse Zaken: (+32) (0) 2 501 81 11.