Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft vandaag het woord genomen tijdens de 19e zitting van de Vergadering van de Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, de oprichtingsakte van het Internationaal Strafhof. Deze zitting vindt plaats in Den Haag, maar omwille van de Covid-maatregelen nam minister Wilmès virtueel deel.

De minister riep de Staten die partij zijn op om de krachten te bundelen ter ondersteuning van het Hof, zeker in het licht van de sanctiemaatregelen die de Amerikaanse autoriteiten hebben genomen tegen werknemers van het Hof, en om het Hof de financiële middelen te bieden die het nodig heeft om zijn taak te kunnen vervullen. Gedurende de twee jaar dat België lid is van de Veiligheidsraad, heeft het als focal point voor het Internationaal Strafhof, de Staten die partij zijn bij de Raad willen mobiliseren om een doeltreffende interactie tussen het Strafhof en de Raad te verdedigen en te bevorderen.

Sophie Wilmès benadrukte de bijzondere aandacht die België schenkt aan de slachtoffer, zodat zij op een waardige manier worden erkend en behandeld. België heeft daarom in 2020 525.000 euro bijgedragen aan het Trustfonds voor Slachtoffers.

Tijdens deze zitting moet een kandidaat worden gekozen voor de functie van aanklager van het ICC. De ambtstermijn van mevrouw Fatou Bensouda zit er namelijk op en België wil haar dan ook bedanken voor haar engagement. Het is belangrijk dat de benoeming tot zo’n cruciale functie bij consensus plaatsvindt. Daarnaast worden er zes nieuwe rechters gekozen. Minister Wilmès wees op de kandidatuur van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Brussel, mevrouw Laurence Massart, en riep de vertegenwoordigers van de andere verdragsluitende staten op om de meest gekwalificeerde kandidaten te kiezen.

De versterking van de rechtsstaat en de strijd tegen de straffeloosheid staan centraal in het Belgische buitenlandse beleid. Daarom heeft België sinds zijn oprichting steun verleend aan het Internationaal Strafhof: een unieke, essentiële gerechtelijke instelling die als universeel permanent hof complementair is met de nationale strafrechtbanken. Die steun kadert ook in het Belgische engagement om een einde te maken aan de ernstigste schendingen van het internationaal humanitair recht.