Verslag van de officiële missie naar Rwanda

In de marge van de ministeriële bijeenkomst van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie op 26 oktober 2021 in Kigali heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de gelegenheid gehad om aan diverse vergaderingen en activiteiten deel te nemen.

Ministeriële bijeenkomst EU- Afrikaanse Unie in Kigali

Vandaag, dinsdag 26 oktober, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès deelgenomen aan de ministeriële bijeenkomst tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in Kigali (Rwanda).

Werkbezoek van Zijne Excellentie Dhr. Christophe LUTUNDULA APALA Pen’APALA aan het Koninkrijk België

Verheugd over de uitstekende bilaterale betrekkingen en het wederzijdse respect, hebben de twee vicepremiers, op 22 oktober in het Egmontpaleis te Brussel een ontmoeting gehad om een stand van zaken op te maken van het werk dat verricht is sinds het politieke overleg dat in september 2019 en in januari 2021 op het niveau van de ministeries van Buitenlandse Zaken in Brussel heeft plaatsgevonden.

Deelnemers tweede editie van Benelux Youth Forum verwelkomd op het Egmontpaleis

Op 21 oktober verwelkomde Minister van Buitenlandse Zaken Sophiè Wilmes enkele tientallen jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in het kader van het Benelux Youth Forum 2021 tijdens een receptie op het Egmontpaleis.

Zestienjarigen krijgen mogelijkheid om te stemmen bij Europese verkiezingen

De Ministerraad heeft vandaag, op initiatief van de ministers Sophie Wilmès en Annelies Verlinden, beslist om jongeren vanaf zestien jaar bij de volgende Europese verkiezingen de mogelijkheid te geven om te stemmen.

Bilaterale vergadering met de Amerikaanse Handelsgezante, H.E. Katherine Tai

Vandaag, woensdag 20 oktober, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Handel, de Handelsgezante van de Verenigde Staten, mevrouw Katherine Tai, verwelkomd ter gelegenheid van haar bezoek aan Europa. Dit is het derde onderhoud met mevrouw Tai sinds een eerste contact in april en een ontmoeting ter gelegenheid van de Top EU-VS in juni.

Raad van de Ministers van Europese Zaken van 19 oktober: conclusies

Vandaag, dinsdag 19 oktober, zijn vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Luxemburg voor een Raad Europese Zaken. De ministers gingen in op de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat, de Conferentie over de Toekomst van Europa en de voorbereiding van de Europese Raad eind deze week.

Raad van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van 18 oktober: conclusies

Op maandag 18 oktober zijn vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar collega-ministers bijeen gekomen in Luxemburg voor een Raad Buitenlandse Zaken. Ze hebben het onder meer gehad over de situatie in Ethiopië, de Golfregio, Afghanistan, Tunesië en Mali.

Interview L’Écho: “Wat de kernuitstap betreft, mogen we geen oogkleppen opzetten”

De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken geeft wel toe dat er nog veel werk is om dit politieke akkoord in concrete maatregelen om te zetten. Te beginnen met druk uit te oefenen op de sociale partners.

Interview Het Laatste Nieuws: “Ik begrijp écht niet waarom sancties voor werklozen taboe blijven”

Sophie Wilmès (MR) sloeg ons deze week met verstomming. De schijnbaar altijd kalme en serene vicepremier was het boos afgetrapt tijdens de nachtelijke begrotingsonderhandelingen. En zelfs vandaag wordt ze nog een beetje kwaad als ze terugdenkt aan de maatregel waar de PS zelfs niet over wilde spreken: het sanctioneren van langdurig werklozen die een opleiding weigeren. "Er zijn 150 knelpuntberoepen. Zeg nu niet dat daar niets tussenzit dat u interesseert!"

Persconferentie over het begrotingsakkoord 2022

Toelichting en inleiding van de vicepremier over het begrotingsakkoord, de hervormingen en de investeringen.

Akkoord over een verantwoordelijke begroting, gericht op de toekomst

Vandaag, dinsdag 12 oktober heeft de Kern een akkoord bereikt over de begroting voor 2022, gekoppeld aan een reeks hervormingen en investeringen die een aanvulling vormen op de hervormingen en investeringen die in het kader van het Europees Herstelfonds zijn vastgelegd.