Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft op dinsdag 17 augustus via videoconferentie deelgenomen aan een buitengewone zitting van de Raad Buitenlandse Zaken (FAC), die werd georganiseerd naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen in Afghanistan, waar de radicaal-islamitische Taliban na een snelle opmars het land controleren.

In verschillende EU-lidstaten, waaronder België, lopen de procedures voor de evacuatie van onderdanen. “Onze eerste prioriteit is de evacuatie van onze burgers en van de Afghanen die ons de afgelopen 20 jaar hebben geholpen. Nauwe samenwerking en cöordinatie met onze Amerikaanse en internationale partners is daarbij primordiaal”, aldus Sophie Wilmès. “Mijn ambtsgenoten en ikzelf hebben ook onze bezorgdheid overgemaakt over tijdige toegang tot de luchthaven van Kaboel, die op zich kan laten wachten. Voor ons land is het heel belangrijk dat de toekenning van de aankomst-slots in alle transparantie gebeurt. Het is ook cruciaal dat onze Amerikaanse partners de luchthaven zo lang open houden als nodig is. In together, out together. Dat geldt op militair vlak, maar ook op vlak van consulaire bijstand.”

Wat de middellange termijn betreft, herhaalde België zijn pleidooi voor een politieke oplossing die inclusief en onderhandeld is. Het doel is en blijft stabiliteit, veiligheid voor alle Afghanen en respect voor de mensenrechten, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes. “Om onze waarden en principes te waarborgen, moeten we samen met alle partners ervoor zorgen dat we als EU over de nodige hefbomen beschikken, en ze ook gebruiken, om eendrachtig een sterke boodschap over te brengen aan de Afghaanse autoriteiten. Een EU-dialoog met de landen in de regio zal ook vitaal zijn. Zowel voor wat migratie betreft, als om een maximale invloed uit te oefenen op de politieke koers in Afghanistan.”

Voor ons land moet een evenwicht gevonden worden tussen realisme en voorzichtigheid, en voorbereid we zijn op alle scenario’s. “We moeten bepalen welke instrumenten het meest geschikt zijn om de nodige druk uit te oefenen op de Afghaanse actoren. In deze context moet rekening gehouden worden met verschillende scenario’s, inclusief het worst case scenario.”

Voor ons land moet de EU grote aandacht blijven besteden aan internationale veiligheid en de strijd tegen terrorisme in die regio, met in het achterhoofd dat dit het initiële doel was van ons engagement in Afghanistan.