Op voorstel van vicepremier Wilmès, belast met de federale culturele instellingen, heeft de federale regering vandaag, vrijdag 23 juli, een eenmalige aanvullende subsidie van 2 miljoen euro voor het Paleis voor Schone Kunsten goedgekeurd om de negatieve gevolgen van de gezondheidscrisis enigszins te verzachten. Het Paleis voor Schone Kunsten heeft – net als de hele culturele sector – zwaar te lijden gehad onder de sluitingsperiodes en het feit dat het zijn activiteiten niet volledig heeft kunnen hervatten.
Hoewel sommige tentoonstellingen wel konden plaatsvinden, hadden de beperktere capaciteit en het reserveringssysteem gevolgen voor het aantal bezoekers. Andere activiteiten konden niet doorgaan of moesten worden uitgesteld, en door de sanitaire maatregelen kon tijdens de eerste zes maanden van het jaar ook geen enkele zaal worden verhuurd.  Tenslotte waren ook de boekhandel en de Horeca-concessie aan beperkingen onderworpen, wat gevolgen had voor de financiële gezondheid van de instelling.
Sophie Wilmès: “We weten hoe hard de cultuur is getroffen door de gezondheidscrisis en Bozar is geen uitzondering. Ondanks de grote inspanningen die zijn geleverd om het budgettaire tekort in deze onrustige periode binnen de perken te houden, was aanvullende steun nodig om de activiteiten vlot te kunnen hervatten. Bozar is niet alleen een cultureel en artistiek centrum dat door het grote publiek zeer wordt gewaardeerd, maar het is ook een prachtige etalage voor Brussel en België. Daarom willen we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het goed functioneert en wordt ontplooid.”