Vandaag, dinsdag 13 juli, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een ontmoeting gehad met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, dhr Sameh Shoukry. Gisteren zagen ze elkaar al samen met hun EU-collega’s in de aanloop naar de Raad Buitenlandse Zaken. De focus lag toen op de rol van Egypte in het vredesproces in het Midden-Oosten, de Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) en de EU-Egypte relaties.  Dat gesprek werd vandaag verder uitgediept tijdens een bilaterale ontmoeting.

De vicepremier en haar ambtgenoot hadden het ook vanmorgen over uitdagingen in de regio, waaronder het vredesproces in het Midden-Oosten en de bemiddelde rol van Egypte. Sophie Wilmès: “Ons land waardeert de cruciale rol die Egypte heeft gespeeld om een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas tot stand te brengen tijdens de meest recente uitbarsting van geweld. Egypte is een waardevolle partner in het vredesproces in het Midden-Oosten.” Wat de GERD betreft, drukte ons land bij monde van z’n vicepremier z’n bezorgdheid uit over de toenemende spanningen. “De Nijl moet een bron van gemeenschappelijke welvaart zijn en blijven voor de elf landen die het stroomgebied delen. Een conflict is absoluut te mijden. België roept de partijen op de dialoog te blijven aangaan met het oog op een onderhandelde oplossing. Daar is wat ons land betreft een rol weggelegd voor de Afrikaanse Unie.”

Ons land benadrukte bij monde van zijn vicepremier dat het de banden met Egypte verder wil aanhalen en de dialoog verderzetten over alle thema’s van gemeenschappelijk belang. De vicepremier en haar ambtgenoot bespraken onder meer de goede handelsrelatie tussen België en Egypte. Het feit dat Belgische bedrijven zeer actief zijn op de Egyptische markt, werd verwelkomd. Er is ook een groot potentieel voor samenwerking op vlak van groene waterstof, wat de ambitie steunt van de haven van Antwerpen om een primaire invoerhub te worden voor groene waterstof in Europa. Beide ministers gaven ook aan dat ze de samenwerking op vlak van veiligheid en migratie nog verder willen versterken.

De vicepremier nam tot slot de gelegenheid de kwestie van de mensenrechtensituatie te bespreken, en te benadrukken dat België principieel tegen de doodstraf is. Ons land onderstreepte ook de belangrijke rol voor mensenrechtenverdedigers: “Een gunstig klimaat voor het maatschappelijk middenveld is een essentieel kenmerk van een bloeiende en stabiele samenleving”, aldus Sophie Wilmès.  “Mensenrechtenverdedigers, journalisten, academische onderzoekers en een actief maatschappelijk middenveld spelen een sleutelrol in de democratische en economische ontwikkeling en helpen politieke stabiliteit tot stand te brengen.”