Vandaag, dinsdag 5 oktober, heeft de Raad van Bestuur van Bozar aan vice-eersteminister en minister van de federale culturele instellingen Sophie Wilmès voorgesteld mevrouw Sophie Lauwers te benoemen tot directeur-generaal van Bozar. Deze voordracht zal binnenkort ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd. Mevrouw Lauwers zal dan in een geest van vernieuwing en continuïteit de ontplooiing en de missie van Bozar kunnen voortzetten, samen met het voltallige directiecomité.

Sinds de raad van bestuur van Bozar is geïnstalleerd, in juni 2021, bestond zijn eerste taak erin de procedure voor de aanwerving van een nieuwe directeur-generaal af te ronden.

Deze benoeming is het gevolg van een uiterst rigoureus proces, waarbij in minder dan vier maanden tijd uit achttien kandidaten de nieuwe directeur kon worden gekozen. De kandidaten werden geselecteerd op basis van zeer nauwkeurige criteria die door de Raad van Bestuur waren vastgelegd. Het Bezoldigingscomité, voorgezeten door mevrouw Isabelle Mazzara, heeft de hele procedure geleid, met de hulp van een extern recruteringskantoor. Dat heeft de kandidaten die voor de eindselectie weerhouden waren, aan een assessment onderworpen.

Isabelle Mazzara, namens de Raad van Bestuur van Bozar: “Sophie Lauwers heeft alle kwaliteiten die nodig zijn om haar nieuwe missie uit te voeren. Dankzij haar huidige functie als directeur tentoonstellingen (die ze uitoefent sinds 2011) kent ze Bozar zeer goed, waardoor ze een goede analyse kan maken van de huidige situatie, maar ook (opnieuw) een sterke visie kan voorstellen voor de instelling in al haar specificiteit. Een visie waarin het artistieke centraal staat. Ze zal bij het uitvoeren van haar taak kunnen rekenen op de steun van de financieel directeur en de andere leden van het directiecomité.”

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mevrouw Lauwers, wier kwaliteiten zowel binnen als buiten het Paleis voor Schone Kunsten worden erkend”, aldus Sophie Wilmès. “Deze benoeming betekent ook een vernieuwing van Bozar. Er is een nieuwe raad van bestuur, zijn nieuwe mensen bijgekomen, er is diversiteit in de profielen en een goed evenwicht tussen vrouwen en mannen. Bozar kan nu naar de toekomst kijken en verder bouwen aan een cultureel en artistiek project van hoge kwaliteit. Bozar zal zich verder blijven ontwikkelen om een nog grotere troef te worden voor de culturele uitstraling van België en zijn hoofdstad Brussel.”