Vandaag, maandag 27 september, heeft Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, in Brussel een ontmoeting gehad met de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, de heer Touadéra. Deze ontmoeting was voor de vicepremier en de voorzitter een gelegenheid om de balans op te maken van de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar de veiligheidssituatie precair blijft.
Bij monde van zijn vicepremier heeft België zijn engagement voor de vredesopbouw in de Centraal-Afrikaanse Republiek bevestigd. Ons land steunt bijvoorbeeld de bemiddeling die momenteel aan de gang is, opdat tegen het einde van het jaar in Bangui een nationale dialoog kan worden gehouden om een einde te maken aan de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek. “Het debat moet zo inclusief mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de stemmen van alle actieve krachten in de Centraal-Afrikaanse samenleving worden gehoord. Dit zal geloofwaardigheid en een solide democratische basis geven aan deze dialoog. Bovendien moet de dialoog ook worden uitgebreid tot de gewapende groepen, zoals de regio bepleit”, aldus Sophie Wilmès.
Aangezien België overweegt in de eerste helft van 2022 het bevel over de Europese militaire opleidingsmissie EUTM over te nemen, ging het gesprek vooral over de grote veiligheidsuitdagingen voor de Centraal-Afrikaanse Republiek en de manier om die aan te pakken. In dit verband betreurde Sophie Wilmès het dat het werk van de EU en de VN in de Centraal-Afrikaanse Republiek regelmatig wordt gehinderd en zelfs aangevallen door vijandige krachten. Ze zijn vaak ook het slachtoffer van massale desinformatiecampagnes onder de Centraal-Afrikaanse bevolking. De vicepremier hoopt dat de autoriteiten zullen volharden in hun pogingen daar een einde aan te maken.
De vice-eersteminister benadrukte ook het belang dat ons land hecht aan de eerbiediging van de mensenrechten en de strijd tegen straffeloosheid. Dit kwam tot uiting in de detachering van magistraat Vinciane Boon als internationaal rechter bij het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek. België wenst dat de Centraal-Afrikaanse autoriteiten concrete maatregelen nemen om op deze twee punten positieve vooruitgang voor de bevolking te boeken.