Vandaag, woensdag 23 juni, heeft Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een ontmoeting gehad met de minister van Landbouw en Buitenlandse Handel van Nieuw-Zeeland, Damien O’Connor, naar aanleiding van zijn bezoek aan Europa. België onderhoudt uitstekende betrekkingen met Nieuw-Zeeland, die historisch geworteld zijn in de bijdrage van Nieuw-Zeelandse troepen aan de bevrijding van ons land tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Deze bijeenkomst liet de ministers toe het te hebben over de vrijhandelsovereenkomst, die sinds juni 2018 tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland onderhandeld wordt. Er zijn al tien onderhandelingsronden geweest en de volgende ronde vindt over een paar dagen plaats. Vice-eersteminister Wilmès bevestigde dat “België het idee steunt om de Europese Unie en Nieuw-Zeeland dichter bij elkaar te brengen, omdat Nieuw-Zeeland veel van onze waarden deelt en sterk gehecht is aan het multilateralisme. Wij delen ook eenzelfde visie op internationale handel die open, op regels gebaseerd en duurzaam is. Wij hopen dat de onderhandelingen met de Europese Unie zullen uitmonden in een ambitieuze, alomvattende en evenwichtige overeenkomst. Voor België blijft het hoofdstuk duurzame ontwikkeling een prioriteit, met klimaatverandering en de ratificatie van de IAO-verdragen als belangrijke aandachtspunten. Wij hebben ook veel aandacht voor de landbouwsector en hebben onze bezorgdheid op dit gebied kenbaar gemaakt.”

Pro memorie: de Europese Unie is de op twee na grootste handelspartner van Nieuw-Zeeland.

De twee ministers bespraken ook de gezondheidssituatie in hun respectieve landen. Wat de kwestie van de vaccins betreft, heeft de Vice-eersteminister de gelegenheid gehad om het streven van België en Europa naar een gedeelde en wereldwijde toegang tot vaccins te verdedigen. “Het gaat inderdaad om een pandemie die momenteel aan de gang is, wat betekent dat vaccinatie overal ter wereld mogelijk moet zijn om de strijd tegen covid-19 te winnen. Wat dat betreft, doet Europa doet grote inspanningen – de helft van de Europese vaccinproductie werd geëxporteerd – en wij zullen dat blijven doen, gesterkt door de initiatieven van onze internationale partners”, aldus Sophie Wilmès.