Op initiatief van België drukken achttien Europese lidstaten in een gezamenlijke verklaring (zie infra) hun grote bezorgdheid uit over de aanname door het Hongaarse parlement van amendementen die LGBTIQ-personen discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen. De lidstaten veroordelen de nieuwe wetgeving als een flagrante vorm van discriminatie en stigmatisering van LGBTIQ-mensen op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie. De wetgeving is ook duidelijk in strijd met de vrijheid van meningsuiting die in het Handvest van de grondrechten van de EU is verankerd.

Sophie Wilmès: “De nieuwe Hongaarse wetgeving ondermijnt de fundamentele waarden van het Europa waar wij voor staan. België heeft meteen het voortouw genomen om de zaak aan te kaarten op de Raad Europese zaken vandaag, samen met onze partners van de Benelux – van oudsher voorvechters van LGBTIQ-rechten. Ons land heeft ook het initiatief genomen om een gezamenlijke verklaring op te stellen die een duidelijke oproep tot actie vormt. Het verheugt mij te zien dat zeventien lidstaten zich bij ons wilden aansluiten. Een waarden-unie is geen menu à la carte. Wij hebben een collectieve verantwoordelijkheid om de rechten van alle EU-burgers te beschermen, en daarom hebben wij de plicht onze stem te laten horen en te reageren wanneer deze rechten en onze waarden worden ondermijnd. We hebben ook de plicht om het onze partners te zeggen wanneer we er diep van overtuigd zijn dat zij de verkeerde weg zijn ingeslagen.”

De lidstaten doen in hun gemeenschappelijke verklaring een beroep op de Europese Commissie – als beschermer van de verdragen – om alle instrumenten te gebruiken die ze ter beschikking heeft om ervoor te zorgen dat de Europese wetten worden nageleefd, inclusief naar het Europees Hof van Justitie stappen.

 

***

 

Verklaring van België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden, Letland, Italie , Griekenland, Oostenrijk, Cyprus en Portugal (*)

 

Wij zijn ernstig bezorgd over de goedkeuring door het Hongaarse parlement van amendementen die LGBTIQ-personen discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen.

Deze amendementen op een aantal Hongaarse wetten (de wet inzake kinderbescherming, de wet inzake bedrijfsreclameactiviteiten, de mediawet, de wet inzake gezinsbescherming en de wet inzake openbaar onderwijs) stellen een verbod in op “het afbeelden en propageren van een andere genderidentiteit dan het geslacht bij de geboorte, geslachtsverandering en homoseksualiteit” voor personen jonger dan 18 jaar.

Dit is een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, en moet derhalve worden veroordeeld. Inclusie, menselijke waardigheid en gelijkheid zijn kernwaarden van onze Europese Unie, en wij mogen geen compromissen sluiten over deze principes. 

Deze amendementen schenden ook de vrijheid van meningsuiting, door het beperken van de vrijheid om een mening te hebben en de vrijheid om informatie te ontvangen en te verstrekken zonder inmenging van enig openbaar gezag, zoals verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Het stigmatiseren van LGBTIQ-personen vormt een duidelijke schending van hun grondrecht op waardigheid, zoals vastgelegd in het EU-Handvest en het internationaal recht.

Afgezien van de besprekingen in de Raad Algemene Zaken, dringen wij er bij de Europese Commissie als hoedster van de Verdragen op aan om alle  instrumenten waarover ze beschikt, aan te wenden om de volledige eerbiediging van het EU-recht te waarborgen, door onder meer de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. 

Wij staan klaar om de rechten van alle EU-burgers te beschermen.

(*) Na afloop van de Raad Europese Zaken hebben Italië, Griekenland, Oostenrijk, Cyprus en Portugal beslist zich bij de demarche aan te sluiten.