Vandaag, maandag 8 februari, heeft de vice-eersteminister en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès Z.E. dhr Josep Borrell ontmoet, de vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van het Europees Buitenlands Beleid. Het ging, na verschillende ontmoetingen in het kader van de Raad Buitenlandse Zaken, om een eerste bilaterale werkvergadering en een gelegenheid om de belangrijkste actuele dossiers te bespreken in het Europese buitenlandse beleid.

De vice-eersteminister en de hoge vertegenwoordiger maakten de balans op van zijn bezoek aan Moskou vorige week, na de gecontesteerde arrestatie en veroordeling van oppositieleider Aleksei Navalny. De vicepremier en de hoge vertegenwoordiger bespraken de toekomst van de relatie tussen Rusland en de EU, ter voorbereiding van de strategische discussie die volgende maand zal worden gevoerd op de Raad Buitenlandse Zaken. Sophie Wilmès: “België steunt dhr Borrell in zijn demarche en zal dat ook blijven doen. Ons land vindt dat dialoog en actieve Europese betrokkenheid nog altijd noodzakelijk zijn. Tegelijk kunnen we de laakbare houding van Moskou en de toegenomen provocerende attitude tegenover de Europese partners niet blauw-blauw laten. We moeten daarom bereid zijn om samen rode lijnen te trekken en eensgezind aanvullende beperkende maatregelen te nemen tegen Rusland.”

De vicepremier en dhr Borrell bespraken verder ook de politieke en de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren. De vicepremier benadrukte dat ons land president Tshisekedi steunt bij zijn inspanningen een nieuwe politieke dynamiek tot stand te brengen, op voorwaarde dat de grondwet gerespecteerd wordt, er hervormingen komen ten voordele van de bevolking en de verkiezingen in 2023 adequaat worden voorbereid. Sophie Wilmès: “België is zeer actief in het ondersteunen van corruptiebestrijding, eerbiediging van mensenrechten en de strijd tegen straffeloosheid in de DRC. Wat dat laatste betreft, roept ons land op tot een grotere inzet van de EU in de DRC, in het bijzonder voor de hervorming van de veiligheidssector. Een Europees engagement dat des te belangrijker wordt met het oog op de geleidelijke terugtrekking van MONUSCO, de VN-missie in de DRC.

Gezien de Democratische Republiek Congo afgelopen weekend een mandaat heeft opgenomen als voorzitter van de Afrikaanse Unie, verbreedde het gesprek tussen de vicepremier en de hoge vertegenwoordiger zich naar de relatie EU-Afrika. Sophie Wilmès: “België, van oudsher een nauwe partner van DRC, kijkt ernaar uit DRC te ondersteunen in het uitoefenen van dit belangrijke mandaat. Ons land heeft de Afrikaanse Unie ook altijd gesteund in haar rol als bemiddelaar bij conflicten en facilitator van vredesprocessen ter plaatse, ook tijdens ons voorbije mandaat in de VN-Veiligheidsraad. België zou graag zien dat de EU-betrekkingen met Afrika nieuw leven wordt ingeblazen, zodat de EU beter rekening kan houden met de Afrikaanse prioriteiten.”

De vicepremier en commissaris Borrell bespraken tot slot nog de nieuwe strategie van de EU met betrekking tot de Sahel, waar België de ontwikkeling steunt van een politiek partnerschap tussen de EU en de G5-landen (Mauritanië, Mali, Burkina-Faso, Tsjaad, Niger), dat de Sahel-leiding moet aanmoedigen van goed bestuur een prioriteit te maken, de politieke en legitimiteitscrises op te lossen en tegelijk het signaal geeft dat de EU aanwezig en geëngageerd blijft.