Vandaag, dinsdag 9 februari, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein ontmoet, Z.E. dhr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, in de marge van zijn bezoek aan de Europese instellingen.

De vicepremier en dhr. Al Zayani hadden het over regionale en geopolitieke kwesties waaronder de Abrahamakkoorden inzake de normalisering van de betrekkingen met Israël, het Al-Ula akkoord met betrekking tot de normalisering van de banden met Qatar, alsook de toekomst van het nucleair akkoord met Iran (JCPOA) en de oorlog in Jemen.  Sophie Wilmès: “De stabiliteit in de Golfregio blijft van het grootste belang. Ons land zal elke Europese dialoog over het realiseren van een regionale veiligheidsarchitectuur ondersteunen.’

De vicepremier maakte ook van de gelegenheid gebruik om de kwestie van de mensenrechten aan te kaarten, met name vrouwenrechten en de doodstraf. Ze benadrukte dat België zich altijd zal blijven inzetten voor de bescherming en de bevordering van waarden die ons land belangrijk vindt.

Het bezoek was tot slot ook een gelegenheid om, zoals de vicepremier zich had voorgenomen in haar regeerverklaring, de goede bilaterale en economische banden met de Golfstaten nog te versterken en zo Belgische ondernemers te steunen in hun zoektocht naar nieuwe markten. De aankondiging van een missie van Belgische Fintech bedrijven naar Bahrein in het najaar werd positief onthaald.