Vandaag, dinsdag 26 januari, heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland ontmoet, Z.E. dhr Níkos Déndias, in het kader van zijn bezoek aan Brussel. De twee ministers hebben het gehad over hun ervaringen met het beheer van de covidcrisis en de grote Europese dossiers.

Tijdens deze vergadering heeft België, via zijn vice-eersteminister, de steun aan zijn Europese partner in de spanningen rond het oostelijk Middellands Zeegebied opnieuw bevestigd. Recent hebben Griekenland en Turkije de dialoog om bilaterale geschillen op te lossen, hervat, wat België aanmoedigt. Dat en de recente constructieve houding van Turkije zullen het dossier wellicht positief beïnvloeden.

Tot slot was deze bijeenkomst voor België een gelegenheid om dit voorjaar een officiële missie naar Griekenland te overwegen om de bilaterale banden tussen onze landen te versterken. Dit onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de gezondheidssituatie.

© Ministry of Foreign Affairs - Belgium
© Ministry of Foreign Affairs - Belgium