Vandaag, woensdag 27 januari, heeft de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een bilateraal onderhoud gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen, H.E. Mevr Ine Eriksen Søreide. Het ging om een eerste ontmoeting tussen de twee ambtsgenoten, dat plaatsvond in digitaal formaat.

De meeting was voor de vice-eersteminister en haar ambtsgenote een gelegenheid om de bilaterale samenwerkingsmogelijkheden tussen onze twee landen te evalueren en de samenwerking waar mogelijk nog te versterken, met name op vlak van duurzaamheid en energietransitie. Sophie Wilmès: In een context van legitiem toenemende aandacht voor klimaat, energie en duurzaamheid, ben ik ervan overtuigd dat we kunnen voortbouwen op onze excellente bilaterale relaties en bestaande infrastructuur om onze maatschappijen voor te bereiden op de energie-uitdagingen van de toekomst. Noorwegen heeft uitstekende kaarten op tafel voor de komende energietransitie. België, als groot voorstander van een toekomstgerichte aanpak, is ervan overtuigd dat, als we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal willen uitvoeren , samenwerking op vlak van energietransitie essentieel is. Minister Søreide verwelkomde het voorstel van Minister Wilmès om Noorwegen te bezoeken om onder meer samenwerkingsmogelijkheden op dit vlak te onderzoeken en te stimuleren.

In de hoedanigheid van Beneluxvoorzitter brak ons land, via zijn vicepremier, ook een lans voor regionale samenwerking in Benelux-Nordics formaat, waarbij de Benelux en het samenwerkingsverband tussen Noorwegen, Denemarken, IJsland, Zweden en Finland concrete gezamenlijke initiatieven vooropstellen zoals steun voor multilateralisme of initiatieven op vlak van klimaat, energie of op maritiem vlak, wat door minister Eriksen Søreide enthousiast werd onthaald.

De vicepremier en haar ambtsgenote bespraken verder nog actuele dossiers als het beheer van de covidcrisis en Brexit, waar er overeenstemming was dat het hebben van een deal het belangrijkste is. Voor zowel België als Noorwegen is het VK één van de belangrijkste handelspartners. Beide ministers zijn het erover eens dat we de handel met onze buur konden vrijwaren zonder de integriteit van de interne markt op het spel te zetten.

De vicepremier en mevr Eriksen Søreide bespraken tot slot ook samenwerkingsmogelijkheden op Europees en multilateraal niveau. Onze landen delen een sterke overtuiging om de rechtsstaat en democratische waarden in Europa en elders in de wereld te verdedigen. Beide ministers onderstreepten het belang van de samenwerking in NAVO en de blijvende relevantie van de organisatie. De vicepremier nam ook de gelegenheid haar ambtsgenote te feliciteren met het mandaat dat haar land deze maand heeft opgenomen als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad, een mandaat dat ons land net heeft neergelegd. Sophie Wilmès: ‘We zijn bijzonder blij dat een mede-voorvechter van conflictpreventie, vredesdiplomatie, inclusie van vrouwen, internationaal recht en mensenrechten in de Veiligheidsraad zetelt. Onze ervaring van de afgelopen twee jaar is er één van een vaak verdeelde Veiligheidsraad, al is de toegenomen samenwerking tussen de verkozen leden een bemoedigende trend. Onze teams in New York en Brussel staan volledig ter beschikking om Noorwegen te helpen een vliegende start te nemen.’

© Ministry of Foreign Affairs - Belgium