Op 26 januari 2021 is het honderd jaar geleden dat ons land diplomatieke betrekkingen opstartte met Estland en Letland, nadat ons land hun onafhankelijkheid in 1921 erkende. België bleef bij deze historische beslissing in de jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog en stond deze landen bij toen zij in 1991 hun onafhankelijkheid herwonnen.

Onze landen zijn verenigd door de geschiedenis en de Europese constructie. België heeft de toetreding van Estland en Letland tot de EU en de NAVO actief gesteund. De bijdrage die België sinds lang levert aan de versterking van het afschrikkingsbeleid en de veiligheid in de Baltische Zee vertaalt zich momenteel in de deelname van onze strijdkrachten aan de operatie “Enhanced Forward Presence” van de NAVO. België en Estland hebben nauw samengewerkt in het kader van onze recente mandaten in de VN-Veiligheidsraad, met name wat betreft de impact van de klimaatverandering op de internationale vrede en veiligheid.

Sophie Wilmès : “Al moet het in de huidige omstandigheden met minder luister dan we hadden gewild, toch is België zeer blij dit bijzondere eeuwfeest te kunnen vieren met 2 landen die niet alleen solide handelspartners zijn, maar met wie we ook een voorliefde delen voor wetenschap en cultuur. Dat ze allebei ook dynamisch en vooruitstrevend zijn, bewees Estland gisteren nog met de aanstelling van z’n eerste vrouwelijke premier en een nieuwe regering met een knappe genderbalans. Ik kijk ernaar uit om verder nauw samen te werken en de uitstekende banden tussen onze beide landen en onze mensen nog te versterken.”