Vandaag, woensdag 10 februari, heeft vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Oekraïense premier Denys Chmyhal ontmoet, tijdens zijn bezoek aan België. Ons land en Oekraïne hebben uitstekende bilaterale betrekkingen en de ontmoeting vond plaats in een constructieve werksfeer.

Oekraïne en de EU werken al enkele jaren aan de versterking van hun betrekkingen. Tijdens de 22e EU-Oekraïne Top in oktober jl. onderstreepten ze hun wens om de politieke associatie en de economische integratie van Oekraïne te verdiepen. Oekraïne overweegt ook om op termijn lid te worden van het Transatlantisch Bondgenootschap (NAVO). Voor vicepremier Wilmès is deze toenadering belangrijk en gunstig voor beide partijen, en moet ze worden gezien als een kans om de transitie van Oekraïne naar een stabiele en welvarende democratie te versnellen. “Net als zijn Europese partners steunt België Oekraïne ten volle bij het doorvoeren van hervormingen die moeten zorgen voor solide instellingen. Wij zijn ook solidair met Oekraïne wat zijn territoriale integriteit betreft, vooral ten aanzien van de Krim en de huidige situatie in de Donbass-regio. Dat is een boodschap die ik aan de eerste minister van Oekraïne heb kunnen overbrengen en die wij ook op internationale fora zullen blijven uitdragen. »

Die overgang vergt nog inspanningen op vlak van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, de rechten van de vrouw en de rechten van minderheden, maar België is blij met de bereidheid van de regering om daar vooruitgang te boeken. “Deze elementen zijn van essentieel belang als Oekraïne vooruitgang wil boeken in zijn relatie met de EU en de NAVO. Ons land en de internationale gemeenschap hechten er belang aan. Niettemin erkennen wij de inspanningen die sinds 2014 zijn geleverd. Oekraïne kan bijvoorbeeld rekenen op instanties als de Raad van Europa om vooruitgang te boeken bij deze noodzakelijke hervormingen.” Verder toonde minister Wilmès zich verheugd over de bereidheid van Oekraïne om het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te ratificeren.

De ontmoeting was voor de vicepremier en de Oekraïense premier ook een gelegenheid om de balans op te maken van de gezondheidssituatie in hun respectieve landen. De uitdaging van massavaccinatie is bijzonder belangrijk voor Oekraïne, dat meer dan 40 miljoen inwoners telt. “Ik ben blij vast te stellen dat Oekraïne al deel uitmaakt van het COVAX-systeem van de Wereldgezondheidsorganisatie, waaraan België bijdraagt. De oproep van Oekraïne is ook gehoord door de Europese Unie. Volgens de informatie waarover ik beschik, zou de Europese Commissie binnenkort met een specifieker voorstel moeten komen voor het verstrekken van vaccins ten behoeve van Oekraïne. We zullen het te zijner tijd analyseren, maar we moeten zeker solidariteit tonen met de buurlanden van de EU”, aldus Sophie Wilmès.

De bijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van een bilaterale overeenkomst die mogelijk maakt dat echtgenoten van diplomaten die op post zijn in België of Oekraïne, toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst is een belangrijk onderdeel van het gezinsbeleid van de FOD en bevordert de mobiliteit van diplomaten en hun gezinnen.

© Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation