Vandaag, donderdag 11 februari, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Noord-Macedonië ontmoet, Z.E. dhr. Bujar Osmani, ter gelegenheid van zijn bezoek aan België en de NAVO.   België onderhoudt niet alleen goede bilaterale betrekkingen met de Republiek Noord-Macedonië, maar is er ook een belangrijke economische speler. Er is een gedeelde wil om op dat vlak nieuwe opportuniteiten te vinden. België zal daarbij aandacht blijven hebben voor het beschermen van investeringen – wat noodzakelijk is –  en het creëren van een algemeen gunstig klimaat voor die investeringen. Meer in het algemeen zijn de ministers het erover eens om nog meer best practices en ervaringen uit te wisselen in internationale fora (NAVO, OVSE, Mensenrechtenraad) en te blijven dialogeren over politieke kwesties zoals bestuur en gendergelijkheid.

De Republiek Noord-Macedonië, die sinds 2005 officieel kandidaat is voor toetreding tot de EU, heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze bereid is deel te nemen aan het Europese project door een ambitieus hervormingspakket voor te stellen, dat haar dichter bij het Europese acquis moet brengen. Deze inspanningen zijn positief bevonden door de Europese Commissie. De Commissie stelt bijvoorbeeld vast dat er bevredigende vooruitgang is op vlak van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), waar de Republiek Noord-Macedonië – sinds maart vorig jaar lid van de NAVO –  zich bijzonder goed aanpast aan het Europese acquis. België deelt die vaststelling.

Sophie Wilmès: “België steunt een Europees perspectief voor alle landen van de Westelijke Balkan, maar vindt dat hun toetredingsverzoeken op eigen merites moeten worden beoordeeld en strikt afhankelijk moeten zijn van reële vooruitgang op het terrein. Deze vooruitgang moet op vlak van mensenrechten en de rechtsstaat ook onomkeerbaar zijn.”

Wat mensenrechten betreft, delen België en de Republiek Noord-Macedonië de ambitie om in de komende jaren te zetelen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (mandaat 2023-2025 voor België en 2025-2027 voor de Republiek Noord-Macedonië). “Er werd duidelijk de intentie uitgesproken om in deze assemblee samen te werken op kwesties als gendergelijkheid en de rechtsstaat”, aldus Sophie Wimès.

De vice-premier en haar Macedonische ambtgenoot bespraken ook regionale kwesties. Sophie Wilmès benadrukte de constructieve houding van de Republiek Noord-Macedonië van de laatste jaren om de historische spanningen met haar directe buurlanden te milderen –  in de eerste plaats met Griekenland (Prespa-akkoord in 2018), maar ook door het ondertekenen van een vriendschapsverdrag met Bulgarije in 2017. “De pacificatie van de betrekkingen en de stabiliteit in de Balkan zijn van cruciaal belang voor de Europese Unie. Het is daarom van essentieel belang dat er een permanente dialoog plaats vindt tussen de Republiek Noord-Macedonië en de Europese Unie.”

@ SPF Affaires étrangères