Vandaag, donderdag 9 september, heeft de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar Colombiaanse ambtgenote, mevrouw Marta-Lucia Ramirez, ontvangen.

Tijdens deze bijeenkomst hadden de ministers het onder meer over de uitvoering van het vredesakkoord met de FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia), de eerbiediging van de mensenrechten in Colombia en de bilaterale en economische relaties tussen beide landen.

Wat de implementatie van het vredesakkoord met de FARC betreft – dat een einde moet maken aan meer dan 50 jaar burgeroorlog in Colombia – benadrukte ons land bij monde van zijn vicepremier het belang van een integrale uitvoering van het akkoord. Sophie Wilmès: “België steunt het lopende vredesproces, verwelkomt de inspanningen van de Colombiaanse regering en roept op om de inspanningen nog op te drijven om de wortels van het geweld in Colombia aan te pakken”.

België heeft de bezorgdheid geuit over de recente sociale onrust in Colombia en de repressie ervan. Voor België kan er alleen maar heil komen van een oplossing, die inclusief, vreedzaam en onderhandeld is.

Tijdens de bijeenkomst werden ook de economische kansen besproken die de Colombiaanse markt voor onze bedrijven biedt.

Verder nam vicepremier Wilmès de gelegenheid om het belang van de gedeelde strijd tegen drugsgerelateerde criminaliteit en mensenhandel te benadrukken. België en Colombia zijn hierbij belangrijke partners en de samenwerking met de Colombiaanse autoriteiten werpt vruchten af. “De strijd tegen de internationale drugs- en mensenhandel blijft een prioriteit voor België. Ons land is dan ook bereid de samenwerking met Colombia verder te versterken.”

Tot slot hebben vicepremier Wilmès en vicepresident Ramirez zich ook gebogen over de politieke en institutionele crisis in Venezuela en de lopende onderhandelingen tussen het regime van dhr. Nicolas Maduro en de oppositie. “België verwelkomt de onderhandelingen die deze maand in Mexico-Stad zijn gestart en hoopt dat dit proces tot een herstel van de democratische instellingen van het land zal leiden en alle Venezolanen in staat zal stellen zich politiek uit te spreken door middel van vrije en eerlijke verkiezingen”, aldus Sophie Wilmès.