Geachte collega’s,
Excellenties,

Ik verheug me om het feit dat de Equal Rights Coalition vijf jaar na haar oprichting wordt geconsolideerd en nieuw leven wordt ingeblazen.

Dit komt op een kritiek moment, nu op veel plaatsen, ook in Europa, de vooruitgang van de LGBTIQ-rechten stagneert of zelfs achteruitgaat. De Coalitie kan en moet een rol spelen bij het keren van deze zorgwekkende trend. Wij verwelkomen dan ook de formele lancering van de Strategie en het Implementatieplan. België is vastbesloten zich voor beide in te zetten.

De strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie en geslachtskenmerken is een prioriteit voor mijn land. We werken aan de opmaak van een nieuw nationaal actieplan, en de nadruk zal liggen op het versterken van de veiligheid van LGBTIQ-personen.

Het zal maatregelen omvatten ter bestrijding van discriminatie, haatzaaiende taal en haatdelicten. Het zal zowel gericht zijn op bewustmaking van de rechten van LGBTIQ-personen als op een efficiëntere rechtshandhaving. Wij hebben samengewerkt met het maatschappelijk middenveld om ons optreden te verfijnen teneinde elke uiting van homofobie tegen te gaan, en wij zullen dat blijven doen.

België heeft de ambitie om ook internationaal een voortrekkersrol te spelen. In het regeerakkoord worden decriminalisering en bescherming van LGBTIQ-personen als aandachtspunten genoemd.  Wij staan volledig achter de EU-strategie voor LGBTIQ-gelijkheid. Onze ambassades steunen ook mensenrechtenactivisten en nemen actief deel aan culturele evenementen ter bevordering van LGBTIQ-rechten.

Op multilateraal vlak steunt België resoluut het mandaat van de Onafhankelijke Expert inzake Seksuele Oriëntatie en Genderidentiteit.

De strategie en het uitvoeringsplan van de Equal Rights Coalition zijn een welkome aanvulling op ons instrumentarium. U kunt erop rekenen dat België actief zal deelnemen aan de werkgroep diplomatie en een zinvolle bijdrage zal leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de coalitie.

Dank u.